Jeugdcentra in faciliteitengemeenten: resolutie Open Vld verworpen

BELGA-bericht (20 januari 2010)
De Open Vld-parlementsleden Irina De Knop, Sven Gatz, Gwenny De Vroe en Ann Brusseel kaartten de ondermaatse kwaliteit van de jeugdinfrastructuur in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel aan.

In hun voorstel van resolutie drongen de liberalen er bij de Vlaamse regering op aan om de problemen duurzaam en structureel aan te pakken door zelf jeugdcentra op te richten in de faciliteitengemeenten.

BELGA-bericht (20 januari 2010)
De Open Vld-parlementsleden Irina De Knop, Sven Gatz, Gwenny De Vroe en Ann Brusseel kaartten de ondermaatse kwaliteit van de jeugdinfrastructuur in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel aan.

In hun voorstel van resolutie drongen de liberalen er bij de Vlaamse regering op aan om de problemen duurzaam en structureel aan te pakken door zelf jeugdcentra op te richten in de faciliteitengemeenten.

Joris Van Hauthem van Vlaams Belang steunde de vragen van Open Vld en voegde eraan toe dat gemeenten die hun kerntaak qua jeugdbeleid niet opnemen, gesanctioneerd zouden moeten worden.

Vlaams minister voor de Vlaamse rand Geert Bourgeois (N-VA) was niet aanwezig in de commissie, maar zijn partijgenoot Willy Segers wees erop dat de minister de problematiek wel degelijk mee opgenomen heeft in zijn beleidsnota, maar dat er voor de concrete aanpak overleg nodig is met de minister van Jeugd. Hij gaf ook aan dat het budget van de Vlaamse gemeenschap voor de rand al erg beperkt is, en dat het beter niet dient voor het bouwen van jeudginfrastructuur in de bewuste gemeenten.

De meerderheid sloot zich bij die redenering aan en verwierp het voorstel van resolutie.

Volledige tekst voorstel van resolutie 170 jeugdinfrastructuur zes faciliteitengemeenten Brusselse Rand.

Procedureverloop