IST Conferentie over Gender, Wetenschap en Technologie: 10 november Vlaams Parlement

Het IST organiseert donderdag 10 november de conferentie "Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie."  Ann Brusseel maakt deel uit van de stuurgroep rond gender en technologie.

Het IST organiseert donderdag 10 november de conferentie "Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie."  Ann Brusseel maakt deel uit van de stuurgroep rond gender en technologie.

Hoe komt het dat in sommige landen de belangstelling van vrouwen voor ingenieursstudies veel hoger ligt dan in Vlaanderen het geval is? Waarom stromen jongens en meisjes met vergelijkbare studieresultaten niet in gelijke mate door naar hogere niveaus in de onderzoekswereld? Welke verbanden bestaan er tussen gender en cognitieve stijlen en hoe beïnvloeden cognitieve stijlen studiekeuzes? Wat is de meerwaarde van genderdiversiteit voor de onderzoeksmethode van verschillende disciplines? Hoe beïnvloeden nieuwe technologieën de beleving van vrouwelijkheid en mannelijkheid? Waar en wanneer ge- of misbruiken opiniemakers wetenschappelijke theorieën ter ondersteuning van beelden van mannelijkheid of vrouwelijkheid?

Het thema ‘gender en technologie’ geeft aanleiding tot heel diverse vragen. De Vlaamse overheid hecht aan sommige ervan bijzonder belang. Zij acht het bijvoorbeeld hard nodig dat meer vrouwen hun talenten inzetten in functie van onze kenniseconomie. En gendermechanismen mogen niet langer leiden tot ongelijke kansen en ongelijkheid. Daarvoor is een aanscherping van het Vlaamse genderbewustzijn nodig.

Deze conferentie zal doorgaan op donderdag 10 november 2011 van 14u00 tot 17u30 in de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement.

Inschrijven
Deelname aan de conferentie is gratis, maar inschrijven is verplicht. De uiterste datum van inschrijving is maandag 24 oktober.

In bijlage kunt u het volledige programma vinden.