Interregionale mobiliteit Brusselse werkzoekenden

In april sloten de Ministers Muyters (Werk) een Smet (Onderwijs) een nieuw samenwerkingsakkoord met Brussels minister van Werk, Benoît Cerexhe, om de interregionale mobiliteit van werkzoekenden tussen Brussel en Vlaanderen te versterken. Vlaanderen gaat jaarlijks 1.500 jobs in Vlaams-Brabant openstellen voor Brusselse laaggeschoolden. De Brusselse bemiddelingsdienst Actiris gaat daarvoor per job zes geschikte kandidaten doorsturen. Om dat doel te bereiken, zullen er ook meer (taal) opleidingen gegeven worden.

In april sloten de Ministers Muyters (Werk) een Smet (Onderwijs) een nieuw samenwerkingsakkoord met Brussels minister van Werk, Benoît Cerexhe, om de interregionale mobiliteit van werkzoekenden tussen Brussel en Vlaanderen te versterken. Vlaanderen gaat jaarlijks 1.500 jobs in Vlaams-Brabant openstellen voor Brusselse laaggeschoolden. De Brusselse bemiddelingsdienst Actiris gaat daarvoor per job zes geschikte kandidaten doorsturen. Om dat doel te bereiken, zullen er ook meer (taal) opleidingen gegeven worden.

Het akkoord is een aangezwengelde versie van een eerdere overeenkomst uit 2006. Toen werden er jaarlijks 1000 jobs opengesteld door de VDAB en kon Actiris dus jaarlijks 6000 Brusselse werkzoekenden doorverwijzen. De werking van dit eerdere akkoord werd in het najaar van 2007 opgestart.

Ann Brusseel vroeg naar de resultaten van de interregionale mobiliteit tot nu toe.

Uit het antwoord van minister Muyters blijkt het volgende:
• op 3 jaar tijd (2007 – 2010) werden 2.228 werkaanbiedingen en 5.147 werkposten door de VDAB doorgegeven aan Actiris. Het gaat hier vooral om jobs voor kortgeschoolden en de functies van chauffeur, magazijnier, schoonmaak, horeca, administratieve kracht en handel-verkoop. De keuze voor deze functies gebeurde op basis van een analyse van profielen van de Brusselse werkzoekenden.
• Van dit aantal werden 1.586 werkaanbiedingen actief onderhandeld door Actiris voor dewelke 11.814 Brusselse werkzoekenden gemobiliseerd werden. Dit betekent een ratio van 7,44 op 1 waar de eerste ontmoetingen een ratio van 6 op 1 hadden
• 5.411 Brusselse werkzoekenden hebben een job in Vlaanderen gevondenen dit cijfer stijgt zelfs tot 8.410 als we de aanwerving bijtellen van Brusselse werkzoekenden door “grote werkgevers” gevestigd in Vlaanderen.
• er werden 69 jobdatings georganiseerd.

De positieve tendens betreffende de plaatsing van Brusselse werkzoekenden die een job hebben in de Brusselse Rand, vertaalt zich eveneens door de cijfers van het pendelverkeer tussen Vlaanderen en Brussel waar er een toename is van 36.183 Brusselaars tot 42.310 in 2009 (+ 17 %).

Evaluatie bestaande systeem?

Ann Brusseel: "De minister antwoordde mij dat het bestaande systeem voortdurend wordt geëvalueerd door de strategische en operationele Werkgroep "Brussel rand"."

De Werkgroep "Brussel rand" stelt sinds 2007 jaarlijks een actieplan op met daarin de doelstellingen en werkafspraken i.v.m. de automatische flux van vacatures en de bemiddelingsacties voor de toeleiding van Brusselse werkzoekenden naar de rand. De werkgroep volgt het actieplan op via een driemaandelijkse monitoring en bijeenkomst van de Werkgroep.

Voor 2011 is door de werkgroep een nieuw actieplan uitgewerkt dat inspeelt op enkele gekende knelpunten : Mobiliteit, Talenkennis en Opleiding.

Andere acties?

Tussen Vlaanderen en Brussel worden nog andere acties gerealiseerd of gepland.

– Sinds juni 2006 worden werkaanbiedingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (oa behoren tot knelpuntberoepen) automatisch uitgewisseld. .

– In Brussel zijn intussen drie lokale werkwinkels volop actief.

– De consulenten van de werkwinkels hebben toegang tot het ACTIRIS-netwerk van partners voor werk voor de uitvoering van de activiteiten van de lokale werkwinkels.

– In 2006 heeft de Vlaamse Minister van Vorming een bedrag van € 150.000 vrijgemaakt voor de organisatie van taalopleidingen door de VDAB. Dit vertaalt zich in een verhoging van het aantal Brusselse werkzoekenden die een taalopleiding bij de VDAB hebben kunnen genieten. Het nieuwe samenwerkingsakkoord voorziet een verhoging met 150.000 euro.

– Er is een akkoord tussen de Vlaamse Minster van Werk en de Brusselse Minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid een crisiscel op te richten telkens zich op het grondgebied van de ene Minster een herstructurering, collectief ontslag of faillissement voordoetvan een onderneming waarbij meer dan 50 betrokken werknemers in het andere Gewest wonen.

– Daarnaast is voorzien dat begeleidingstrajecten en opleidingstrajecten van de Brusselse werkzoekenden, in het bijzonder de Brusselse schoolverlaters zo naadloos mogelijk op elkaar dienen aangesloten te worden.

– Het uitwisselen van beschikbare stageplaatsen voor leerlingen en werkzoekenden in bedrijven uit enerzijds Brussel en anderzijds de Vlaamse randgemeenten rond Brussel met bijzondere aandacht voor het luchthavengebied is als opdracht geformuleerd.
 

Ann Brusseel: "Ik volg dit thema zeker verder op, want het is van zeer groot belang dat er enerzijds zoveel mogelijk vacante vobs ingevuld worden en anderzijds er zoveel mogelijk mensen aan de slag kunnen – in en buiten Brussel."
 

Lees hier het volledige verslag van deze parlementaire vraag (SV 447).