Internationale gemeenschap moet steniging Sakineh Ashtiani voorkomen!

Vlaams Volksvertegenwoordigers Ann Brusseel en Marino Keulen hopen dat de internationale gemeenschap alsnog kan voorkomen dat morgen de geplande steniging van de Iraanse Sakineh Ashtiani zou plaatsvinden.

Vlaams Volksvertegenwoordigers Ann Brusseel en Marino Keulen hopen dat de internationale gemeenschap alsnog kan voorkomen dat morgen de geplande steniging van de Iraanse Sakineh Ashtiani zou plaatsvinden.

Keulen en Brusseel verwijzen naar de eerder in het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurde resolutie waarin de Vlaamse Regering werd opgeroepen via de vertegenwoordiger van de Iraanse republiek in België te pogen de terdoodveroordeling niet uit te voeren. Ingevolge de internationale druk in de zomer van dit jaar had Iran toegezegd de steniging niet uit te voeren. Als de Iraanse Republiek nu op die toezegging terugkomt, hopen Ann Brusseel en Marino Keulen dat dit niet zonder gevolgen blijft.

Maar voor alles willen Brusseel en Keulen alles in het werk stellen om alsnog te proberen deze barbaarse rechtspraak geen uitvoering te laten vinden. Concreet zullen ze vandaag nog Minister-President Kris Peeters contacteren om hem aan te sporen, in overleg met de federale Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere, de Iraanse vertegenwoordiger hun afkeuring kenbaar te maken en erop aan te dringen om de executie niet te laten gebeuren.

Lees hier de in het Vlaams Parlement goedgekeurde resolutie betreffende de oproep tegen de nakende uitvoer van de doodstraf door steniging van mevrouw Sakineh Ashtiani in de Islamitische Republiek Iran.
Deze resolutie werd op 8 juli 2010 aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.