Interfederalisering van het centrum Gelijkheid van kansen en racismebestrijding?

Ann Brusseel kwam tussen tijdens de discussie rond de inerfederalisering van bestaande centra.

Mevrouw Ann Brusseel: Voorzitter, minister, discriminatie moet fel bestreden worden, maar
ik betwijfel of extra structuren de grote hulp zullen zijn. Het maakt niet uit welke kleur de kat
heeft, als ze maar muizen vangt. Of het nu een Vlaams, een Belgisch of een Europees
centrum is, doet er niet zo toe: het moet vooral werken op het terrein.

Ann Brusseel kwam tussen tijdens de discussie rond de inerfederalisering van bestaande centra.

Mevrouw Ann Brusseel: Voorzitter, minister, discriminatie moet fel bestreden worden, maar
ik betwijfel of extra structuren de grote hulp zullen zijn. Het maakt niet uit welke kleur de kat
heeft, als ze maar muizen vangt. Of het nu een Vlaams, een Belgisch of een Europees
centrum is, doet er niet zo toe: het moet vooral werken op het terrein.

Spijtig genoeg is er sprake van discriminatie, maar als we het over de Vlaamse overheid
hebben, zou ik voorstellen dat we, vooraleer we over een nieuw centrum spreken, eerst eens
kijken of de Vlaamse overheid zelf haar doelstellingen realiseert inzake tewerkstelling van
allochtonen. De vraag is duidelijk vertrokken vanuit de bekommernis inzake discriminatie
van allochtonen op de arbeidsmarkt, en het programma Volt heeft aangetoond dat er nog
zulke fenomenen zijn, maar eigenlijk is de uitzendsector een grote tewerksteller van
allochtonen.

Mijn vraag aan u is eerder of u naar de Vlaamse Regering de boodschap wilt meenemen dat
discriminatie nog altijd moet worden bevochten en dat de Vlaamse overheid haar quota
inzake tewerkstelling van allochtonen nog lang niet heeft gehaald. De deadline is wel al
verschoven, maar de resultaten zijn nog niet in zicht.

Lees hier het volledige verslag van deze vraag om uitleg.