Integrale toegankelijkheid publieke infrastructuur

Integrale toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen.

Om de publieke infrastructuur integraal toegankelijk te maken trad de gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid op 1 maart 2010 in werking.

Integrale toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen.

Om de publieke infrastructuur integraal toegankelijk te maken trad de gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid op 1 maart 2010 in werking.

Effect gewestelijke stedenbouwkundige verordening?

Elke vergunningsaanvraag die onder het toepassingsgebied ervan valt, dient te voldoen aan de normen uit die verordening. Verder wordt ook voorzien in een flankerend beleid waaronder adviezen via de provinciale steunpunten toegankelijkheid.  Er is een sterk verhoogde aandacht voor integrale toegankelijkheid voor publiek toegankelijke delen van gebouwen merkbaar.

Ann Brusseel: "Het is heel positief dat sinds de invoer van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid er al sprake is van een mentaliteitsverandering. "

Lees hier het volledige verslag van de schriftelijke vraag (SV 597) over de gewestelijke Stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid.