Inteelt en erfelijke aandoeningen bij de fokkerij van rashonden

Deze week vond er in de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement een discussie plaats over de problematiek van inteelt en erfelijke ziekten bij rashonden. Er wordt teveel gefokt met zogenaamd “sterke honden” van een bepaald ras, waardoor teveel honden rechtstreeks verwant zijn met elkaar. Dit zorgt voor een verhoogde kans op verschillende aangeboren erfelijke aandoeningen, afwijkingen en ziekten.

Deze week vond er in de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement een discussie plaats over de problematiek van inteelt en erfelijke ziekten bij rashonden. Er wordt teveel gefokt met zogenaamd “sterke honden” van een bepaald ras, waardoor teveel honden rechtstreeks verwant zijn met elkaar. Dit zorgt voor een verhoogde kans op verschillende aangeboren erfelijke aandoeningen, afwijkingen en ziekten.

Onderzoekers erkennen reeds het probleem, maar de overheid moet nu voor een doeltreffende oplossing zorgen. De Europese Unie vaardigde al een richtlijn ter zake uit. In Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk bestaat al aangepaste regelgeving, met de bedoeling duidelijkheid te creëren voor fokkers en de dieren te beschermen.

In ons land is de regelgeving door toedoen van de bevoegdheidsverdeling niet duidelijk. Terwijl het lot van landbouwdieren (runderen, varkens, paarden, schapen, …) onder de Vlaamse bevoegdheid vallen, worden gezelschapsdieren zoals honden en katten van de federale overheid afhankelijk, bevoegd voor dierenwelzijn, althans volgens minister-president Kris Peeters, die wel belooft het probleem aan te kaarten. Op 8 november komt er een overleg met alle betrokkenen (fokkers, federale overheid, professoren, Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus).

Ann Brusseel: "Het is uiteraard positief dat inteelt bij rashonden de nodige aandacht en erkenning krijgt. Maar ik hoop dat het geen match bureaucratische pingpong wordt. Ondertussen worden veel dieren en hun “baasjes” getroffen door de gevolgen van de werkwijze van de fokkers die winst boven de gezondheid van de dieren stellen. De mate waarin een samenleving dierenleed wil beperken is immers de mate waarin ze volwassen en beschaafd geworden is."

Lees hier het volledige verslag van de parlementaire vraag over inteelt en erfelijke ziekten bij rashonden.