Instroom Brusselse leerlingen naar scholen in de Rand

Door het capaciteitsprobleem in de Brusselse scholen volgen steeds meer Brusselse kinderen les in Vlaanderen en meer bepaald in de Rand. Dat gaat over Nederlandstalige, Franstalige en anderstalige kindjes. Tegelijk is er een merkwaardige afkalving van het aantal leerlingen uit Vlaanderen dat les volgt in Brussel. Het onderwijsvraagstuk in Brussel en in delen van de Vlaamse Rand wordt steeds gelijklopender (taalvragen,…). Deze druk vraagt extra maatregelen, zowel voor Brussel als voor de Rand!

Door het capaciteitsprobleem in de Brusselse scholen volgen steeds meer Brusselse kinderen les in Vlaanderen en meer bepaald in de Rand. Dat gaat over Nederlandstalige, Franstalige en anderstalige kindjes. Tegelijk is er een merkwaardige afkalving van het aantal leerlingen uit Vlaanderen dat les volgt in Brussel. Het onderwijsvraagstuk in Brussel en in delen van de Vlaamse Rand wordt steeds gelijklopender (taalvragen,…). Deze druk vraagt extra maatregelen, zowel voor Brussel als voor de Rand!

Ann Brusseel: “De problematiek in de Rand komt voort uit een capaciteitsprobleem in Brussel. Een betere afstemming tussen de scholen in de Rand en in Brussel dringt zich op. Met de bevolkingsprognoses ziet het er niet naar uit dat hierin snel verandering zal komen. Het is niet enkel aan het regenen in Brussel, het is aan het overstromen. Straks staan ze in de Rand ook tot aan de knieën in het water. Ik vraag hieromtrend dringend actie!

De cijfers die Minister Smet gaf spreken voor zich: In 2002-2003 waren er 993 kinderen die gedomicilieerd waren in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, die lager onderwijs genoten in het Vlaamse Gewest. In 2010-2011 zijn er dat 1361. Er zijn dus 368 (+ 37%) kinderen bijgekomen. Het totaal aantal kinderen dat gedomicilieerd is in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en dat zowel binnen als buiten het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest les volgt, is gestegen van 17.618 naar 25.303. Dat betekent dat er veel meer zijn die in het Brusselse onderwijs les volgen. Verhoudingsgewijs is er een stijging met 368, en dat geeft een druk.

Lees hier de volledige discussie.