Instroom anderstalige leerlingen in de Vlaamse Rand

Veertig procent van de leerlingen die in de Vlaamse Rand naar een Vlaamse katholieke basisschool gaan, spreekt thuis geen Nederlands. Dat blijkt uit een telling van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) bij 46 basisscholen in 32 gemeenten.. Het gaat vooral om Franstalige leerlingen. Het is een tendens die zich de komende jaren zal doorzetten.

Veertig procent van de leerlingen die in de Vlaamse Rand naar een Vlaamse katholieke basisschool gaan, spreekt thuis geen Nederlands. Dat blijkt uit een telling van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) bij 46 basisscholen in 32 gemeenten.. Het gaat vooral om Franstalige leerlingen. Het is een tendens die zich de komende jaren zal doorzetten.

Het VVKBaO wil daarom dat het voorrangsrecht dat vandaag in Brussel bestaat voor Nederlandstalige leerlingen uitgebreid wordt naar de Vlaamse Rand. Ook een aangepast taalbeleid en een aangepaste taalcultuur zijn aan de orde.

Ann Brusseel: "Ik stel mij vragen bij de teneur van de boodschap van het VVKBaO. Men ziet de verdere toename van het aantal anderstaligen in de Vlaamse Rand blijkbaar als een epidemie. Ik had eerlijk gezegd hoerageroep verwacht. Men kankert en klaagt in de Rand namelijk al jaren over de verfransing en internationalisering. Veel mensen met een Franstalige of anderstalige achtergrond sturen hun kinderen inderdaad naar het Nederlandstalige onderwijs. En toch is het weer niet goed."

"Ik denk dat er inderdaad een versteviging van het taalbeleid moet komen en dat jer ervoor moet zorgen dat al die kinderen hun achterstand van het Nederlands snel kunnen inhalen. Je moet die kinderen ondersteunen zodat hun taalproblemen geen belemmering vormen. Ik ben persoonlijk ook tegen alle voorrangsregels die er uiteindelijk voor zorgen dat kinderen op basis van hun afkomst geen toegang krijgen tot een bepaalde instelling." aldus Ann Brusseel.

Lees hier het volledige verslag.