In de kijker: het Kinderrechtencommissariaat.

Jaarlijks vieren we op 20 november Kinderrechtendag. Op die dag werd 25 jaar geleden het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. In het Verdrag beloven alle landen erop toe te zien dat kinderrechten in hun land echt toegepast worden. Hoe dat precies gebeurt bepaalt elk land zelf.

Jaarlijks vieren we op 20 november Kinderrechtendag. Op die dag werd 25 jaar geleden het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. In het Verdrag beloven alle landen erop toe te zien dat kinderrechten in hun land echt toegepast worden. Hoe dat precies gebeurt bepaalt elk land zelf.


Bij ons waakt het Kinderrechtencommissariaat, opgericht door het Vlaams Parlement, over de toepassing van het Verdrag en de uitvoering ervan. Alle minderjarigen kunnen hier terecht met eventuele vragen of klachten over schendingen van hun rechten. Het commissariaat heeft aandacht voor de typische problemen en vragen die leven bij kinderen en jongeren. De kinderrechtencommissaris bekijkt de samenleving en ook de politieke beslissingen door de bril van kinderen en jongeren. Vandaar de tweede rol van het kinderrechtencommissariaat: adviezen geven aan de politici, vanuit het perspectief van jongeren en kinderrechten.

Ann Brusseel werkt al enkele jaren goed samen met de Kinderrechtencommissaris: “Ik ben best wel trots dat we zo’n kinderrechtencommissaris hebben, iemand die een oogje in het zeil houdt en antwoorden kan geven wanneer kinderen met iets worstelen. Zelf vind ik het interessant om de adviezen van het commissariaat te lezen, ik gebruik ze heel vaak in politieke discussies over allerlei onderwerpen, of het nu gaat over onderwijs en gelijke kansen, verkeer of opgroeien in een grote stad.”

Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag ontwikkelde het Kinderrechtencommissariaat een set nieuw educatief materiaal voor kinderen en jongeren, aangepast voor elke leeftijdscategorie. Deze zijn terug te vinden op de website.

Op de foto: Ann Brusseel samen met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.


Meer weten over Kinderrechten of het commissariaat: www.kinderrechtencommissariaat.be
Heb je vragen of klachten over schendingen van kinderrechten? Neem dan contact met de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.

Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel: 0800 20 808
klachtenlijn@kinderrechten.be
www.kinderrechten.be