Hoorzittingen in Senaat over gelijke rechten man/vrouw.

De senaatscommissie die werkt aan een informatieverslag over vrouwenrechten naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking is volop bezig met hoorzittingen. Alle middenveldorganisaties en belangrijke actoren die rond vrouwenrechten en gender werken, werden de voorbije weken gehoord, rond verschillende thema’s, zoals gender en arbeid, de combinatie werk en gezin, de problematiek van geweld op vrouwen, seksualiteit, beeldvorming en dergelijke meer. De commissie gaat ook de deelstaatministers bevoegd voor Gelijke Kansen horen. Dat is op 12/01 beslist.

Ann Brusseel is één van de rapporteurs van deze commissie, meer specifiek voor het luik ‘geweld op vrouwen’. Brusseel wil diverse problemen aanpakken met dit informatieverslag en zal ook een resolutie indienen met concrete voorstellen. “De hoorzitting met federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs stemde mij alvast hoopvol. Sleurs kondigde aan dat ze werkt aan een nieuwe nationaal actieplan tegen seksueel geweld. Ze wees erop dat België op de eerste plaats staat van de OESO-rangschikking van vrouwvriendelijke landen, maar dat er nog heel wat werk is. Zo moet België op internationaal vlak benadrukken dat gendergelijkheid niet effectief kan zijn zonder dat de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen gegarandeerd zullen zijn. De staatssecretaris erkende dat er een probleem is met het seponeren van verkrachtingszaken. Ze zal dit aankaarten bij de minister van Justitie, antwoordde ze op mijn vraag. Sleurs had ook oren naar mijn suggestie voor de aangifte van een verkrachting via het internet en om werk te maken van een beter en discreter onthaal van slachtoffers van seksueel geweld.”, aldus Ann Brusseel.

Daarnaast benadrukte de staatssecretaris het belang van de uitvoering van de wet op de gendermainstreaming en de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Ze wees er ook op dat de gelijkheid van vrouwen en mannen inzake besluitvorming zich voor het grootste deel buiten de politiek afspeelt. Zo moet er nog vooruitgang geboekt worden op het hoogste niveaus van de privésector. “Dit zijn vragen die ik de voorbije jaren ook aankaartte als commissaris voor Gelijke Kansen in het Vlaams Parlement. Het is goed te horen dat staatssecretaris Sleurs er ook zo over denkt, dit biedt ons de kans om de komende jaren belangrijke maatregelen te nemen die voor vrouwen een verschil zullen maken.”

De commissie schakelt nu in een hogere versnelling om staatssecretaris Sleurs tegen 2 maart een rapport te kunnen overmaken voor de opvolgingsconferentie Peking +20 in New York. Na de hoorzittingen zal de commissie intern debatteren over de voorstellen die in het informatieverslag zullen opgenomen worden.