Hoog tijd voor concrete maatregelen om lerarenberoep aantrekkelijker te maken!

Vandaag stelde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet dat er tegen volgend jaar concrete maatregelen op tafel moeten liggen om de job van leerkracht aantrekkelijker te maken. Daarmee reageerde hij op de campagne die door het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is opgestart om meer mensen warm te krijgen voor het lerarenberoep. “Ik was vanochtend enorm verbaasd toen ik die uitspraken van de minister las. Het is immers nog maar van net voor de paasvakantie geleden dat de minister in het Vlaams Parlement stelde dat hij aan het lerarenloopbaandebat moet beginnen. En dit na bijna vier jaar absolute stilstand”, stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld).

Reeds vier jaar lang stellen parlementsleden van zowel meerderheid als oppositie vragen over de voortgang in het dossier van het lerarenloopbaandebat. Even zo lang lanceert de minister allerhande voorstellen van maatregelen in dat dossier, zonder evenwel een definitieve beslissing van de Vlaamse Regering op zak te hebben over welk onderdeel dan ook. “Vandaag is een zoveelste voorbeeld van deze triestige gang van zaken. De minister vertelt het Vlaams Parlement enkele weken geleden hoe complex dit dossier wel is en hoeveel tijd hierover heen moet gaan. Hij wijst daarbij op het vele overleg dat hij met de vakbonden voert, doch de vakbonden zelf wijzen net op het gebrek aan overleg. Concrete teksten maakt hij niet over aan het parlement, de vakbonden zijn de eersten die de minister zal toelaten om zich hierover te buigen. Maar vandaag neemt hij parlement én vakbonden opnieuw niet au sérieux door in de pers ideeën te lanceren waarvan hij zelf niet weet of hij ze ooit gerealiseerd zal krijgen”, stelt Brusseel.

De minister neemt volgens het liberaal parlementslid in dit dossier een bedenkelijke houding aan. “Sinds het begin van deze legislatuur stelt de minister herhaaldelijk in het parlement dat hij op eigen houtje het lerarenloopbaandebat op zijn beleidsagenda heeft gezet, ondanks het feit dat dit niet in het regeerakkoord is opgenomen. Impliciet zegt hij dus dat de rest van de Vlaamse regering dit dossier niet belangrijk genoeg vindt om in het regeerakkoord op te nemen en dat er dus, als puntje bij paaltje komt, geen prioriteit aan moet worden gegeven. Open Vld trekt vandaag dan ook voor de zoveelste maal aan de alarmbel, net zoals de onderwijskoepels al deden. Wij roepen de minister op om snel concrete maatregelen door de Vlaamse regering te laten goedkeuren teneinde het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Wij roepen de Vlaamse regering ook op om hiervoor de nodige budgetten vrij te maken want koken kost geld. De speeltijd is voorbij, minister Smet, het is tijd om uw examen af te leggen”, besluit Ann Brusseel.