Hoe kan het lerarenberoep in Brussel aantrekkelijker gemaakt worden?

Het Brussels onderwijs staat zwaar onder druk. Door de demografische explosie is er in de nabije toekomst niet alleen nood aan extra onderwijsplaatsen, maar dreigt ook een tekort aan leerkrachten.

Het Brussels onderwijs wordt voor een groot deel bevolkt door kinderen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, wat extra omkadering en een extra inspanning van de leerkrachten vraagt.

Het Brussels onderwijs staat zwaar onder druk. Door de demografische explosie is er in de nabije toekomst niet alleen nood aan extra onderwijsplaatsen, maar dreigt ook een tekort aan leerkrachten.

Het Brussels onderwijs wordt voor een groot deel bevolkt door kinderen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, wat extra omkadering en een extra inspanning van de leerkrachten vraagt.

In deze context is het van groot belang dat het lerarenberoep in Brussel zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt. Goede leerkrachten staan immers garant voor kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Recent werd de denkpiste van een Brusselpremie voor leerkrachten definitief verworpen en jonge leerkrachten komen ook niet langer in aanmerking voor een tweetaligheidspremie. In de commissie onderwijs werd gediscussieerd over hoe het lerarentekort in Brussel aangepakt kan worden.

Ann Brusseel: “Het is duidelijk dat de Brusselse leerkrachten over extra vaardigheiden moeten beschikken, gezien de diverse samenstelling van de leerlingenpopulatie. Ik vind dat daar een extra compensatie tegenover moet staan.

Ten tweede is er nood aan kleinere klassen en een betere omkadering. Als de omkadering verbetert, zal het voor leerkrachten wat evidenter worden om hier te blijven.

In zijn beleidsbrief en in het regeerakkoord worden de specifieke problemen waarmee het Brussels onderwijs kampt erkend, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er tot op heden niet echt iets is ondernomen om aan die problemen tegemoet te komen. Ik vraag me af wanneer het loopbaanplan er zal komen en wanneer er maatregelen zullen worden getroffen, ondanks de financiële moeilijkheden. Er zijn echt maatregelen nodig om hier kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden. In zijn antwoord verwees de Minister naar het kerntakendebat voor een totaalbeleid om de problemen binnen het Brussels onderwijs aan te pakken. Ik kijk uit naar de bijeenkomst en de conclusies van dat eerste kerntakendebat. Het duurt allemaal vrij lang en het probleem is nijpend.”

Lees hier het volledig verslag van deze parlementaire vraag.