Het 5-5-5 groeiplan

Open Vld wil de overheden in ons land tegen 2019 vijftien miljard euro zuiniger laten werken. Daarvoor moeten de overheidsuitgaven minder snel groeien en moeten meer mensen werken en langer aan het werk blijven. De partij wil op termijn nog twee tarieven overhouden in de personenbelasting. Wie na drie jaar intense begeleiding nog werkloos is, verliest zijn werkloosheidsuitkering.

Open Vld wil de overheden in ons land tegen 2019 vijftien miljard euro zuiniger laten werken. Daarvoor moeten de overheidsuitgaven minder snel groeien en moeten meer mensen werken en langer aan het werk blijven. De partij wil op termijn nog twee tarieven overhouden in de personenbelasting. Wie na drie jaar intense begeleiding nog werkloos is, verliest zijn werkloosheidsuitkering.

Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten stelde maandag de becijfering voor van het 5-5-5-groeiplan waarmee Open Vld naar de verkiezingen trekt. Zoals bekend willen de liberalen de loonkosten met vijf miljard euro doen dalen, de belastingen voor werkenden en gepensioneerden met vijf miljard verminderen en het overheidsbeslag met vijf procent naar beneden krijgen.

Het Open Vld-plan moet volgens Rutten 294.000 jobs opleveren, 100.000 meer dan het Planbureau voorziet. Werklozen worden strikter opgevolgd. Wie na een jaar werkloosheid nog geen job heeft, moet zich laten omscholen en twee halve dagen per week gemeenschapsdienst volgen. Wie na drie volle jaren nog werkloos is, krijgt geen uitkering meer.

Om de loonkosthandicap te verkleinen, willen de liberalen de sociale bijdragen lineair met 3,5 miljard euro verlagen. De Vlaamse regering zou daarbovenop voor 650 miljoen euro extra RSZ-kortingen moeten voorzien voor min-30-jarigen en 55-plussers.

Wie werkt en gewerkt heeft, zou meer moeten overhouden. Dat wil Open Vld bereiken door het afschaffen van een aantal belastingschalen. Op termijn – in 2021 – zouden enkel de schalen van 25 en 45 procent overblijven. De Vlaamse belastingen zouden met een miljard euro verlaagd worden