Graag uitbreiding aanvullende lestijden “Rand & Taal” naar Halle-Viloorde!

In de commissie onderwijs interpeleerde collega An Michiels Minister Smet over de toestroom van anderstalige leerlingen in de scholen in Halle-Vilvoorde. Deze instroom brengt een aantal specifieke problemen met zich mee.

In de commissie onderwijs interpeleerde collega An Michiels Minister Smet over de toestroom van anderstalige leerlingen in de scholen in Halle-Vilvoorde. Deze instroom brengt een aantal specifieke problemen met zich mee.

Ann Brusseel: "De taalproblemen vragen een specifieke aanpak. In de 19 gemeenten van de Brusselse Rand is het nu reeds mogelijk om extra ondersteuning te krijgen door aanvullende lestijden 'Rand en Taal'. Halle en Vilvoorde behoren echter niet tot die 19 gemeenten, maar hebben met dezelfde problemen te maken. De schoolteams in de Nederlandstalige basisscholen komen daardoor onder een toenemende druk te staan."

Daarom vroeg Ann Brusseel samen met haar collega's Irina De Knop, Gwenny De Vroe, Marleen Vanderpoorten en Sven Gatz in een met redenen omklede motie om de doelgroep betreffende de toekenning van aanvullende lestijden voor de integratie van anderstaligen aan de basisscholen, uit te breiden naar alle gemeenten van Halle-Vilvoorde.

Deze motie werd op 24 maart 2010 verworpen in de plenaire vergadering.

Lees hier de interpellatie van An Michiels over de toestroom van anderstalige leerlingen in de scholen in Halle-Vilvoorde.

Tekst met redenen omklede motie 430 – toestroom anderstale leerlingen Halle-Vilvoorde.

Dossierverloop