Geweld rond de Brusselse schoolpoorten moet stoppen!

Brusselse jongeren hebben dikwijls te maken met bedreigingen, steaming, pesten en fysiek geweld op weg naar en van school.

Zo zouden groepjes jongeren aan het einde van de schooldag neer een andere school trekken om daar leerlingen te bedreigen en ook daadwerkelijk zwaar aan te pakken. Het gaat niet over onschuldig pubergedrag, maar over het toebrengen van ernstige slagen en verwondingen, soms met het gebruik van een matrak of mes.

Brusselse jongeren hebben dikwijls te maken met bedreigingen, steaming, pesten en fysiek geweld op weg naar en van school.

Zo zouden groepjes jongeren aan het einde van de schooldag neer een andere school trekken om daar leerlingen te bedreigen en ook daadwerkelijk zwaar aan te pakken. Het gaat niet over onschuldig pubergedrag, maar over het toebrengen van ernstige slagen en verwondingen, soms met het gebruik van een matrak of mes.

Sommige scholen zijn op de hoogte van de problematiek en moedigen de leerlingen aan om samen naar de tramhalte of naar huis te lopen. Ook werden al verschillende politiediensten op de hoogte gesteld van de feiten. Van een grondige aanpak lijkt echter geen sprake te zijn. Soms worden wat stadswachten ingeschakeld, maar de feiten van steaming, pesten en geweldpleging blijven verdergaan.

Ann Brusseel: "Dit is onaanvaardbaar. Leerlingen vragen om niet alleen de tram te nemen, is geen aan te prijzen aanpak. Men mag zich niet neerleggen bij het gewelddadig gedrag van jongeren, maar moet dit probleem bij de wortel aanpakken. "

De minister antwoordde mij dat ook hij vindt dat geweld ontoelaatbaar is. Daarom heeft hij de "Brusselse leerplichtigen" als bijzondere doelgroep opgenomen in zijn nieuwe "actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag." Daarnaast volgt samen met de federale minister van Binnenlandse Zaken, een evaluatie van de implementatie van de omzendbrief PLP 41 (versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen) en een mogelijke bijsturing. Deze evaluatie zal bijzondere aandacht hebben voor het voorzien van voldoende feedbackmogelijkheden en voor de ervaren knelpunten. Het doel is om samen met de scholen en politiediensten tot eenduidige afspraken rond de aanpak en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag te komen. "

Ann Brusseel: "Ik kijk alvast uit naar de resultaten van deze evaluatie en zal dit zeker verder opvolgen, want geweld op en rond school is onaanvaardbaar."

In bijlage kunt u het volledige verslag van deze schriftelijke vraag lezen (SV. 363 Geweldpleging schoolgaande jeugd Brussel – 17 februari 2012)