Genderevenwicht bij onderwijzend personeel – geplande acties?

Voorstel actieplan genderevenwicht

In het voorjaar van 2009 werd er een voorstel van actieplan opgemaakt door het departement “Onderwijs en Vorming”. Welke zijn de belangrijkste conclusies en voorstellen van het actieplan?

Voorstel actieplan genderevenwicht

In het voorjaar van 2009 werd er een voorstel van actieplan opgemaakt door het departement “Onderwijs en Vorming”. Welke zijn de belangrijkste conclusies en voorstellen van het actieplan?

In 2008 ging binnen het Departement Onderwijs een werkgroep van start die inzake genderevenwicht in de onderwijssector een situatieschets en mogelijke beleidvoorstellen ontwikkelde. Het betreft een intern rapport met voorstel van actieplan dat tot stand kwam met de afdelingen Arbeidsvoorwaardenbeleid, Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel, Strategische Beleidsondersteuning en Curriculum van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en dat in het voorjaar van 2009 werd overhandigd aan Frank Vandenbroucke.

Formalisering & Implementatie?

De voorstellen van het actieplan krijgen deze legislatuur inderdaad een vervolg.

Ten eerste, worden ze meegenomen in het loopbaandebat. Om excellente leraren te blijven aantrekken en te behouden, wil de minister met de sociale partners een globaal loopbaanpact afsluiten en dit uiterlijk tegen het einde van 2012.

In september werd het startschot gegeven voor dat loopbaandebat met de sociale partners. In dit loopbaandebat komen volgende thema's aan bod: de beginnende leraar, de zij-instromers, de inzetbaarheid in het onderwijs, het aantrekkelijker maken van de loopbaan (met aandacht voor pedagogisch comfort, taak- en functiedifferentiatie, vormen van waardering, …), het einde van de loopbaan en ten slotte een meer doorgedreven competentieontwikkeling van het onderwijspersoneel (initiële opleiding en nascholing van leraren met ook aandacht voor professionalisering van directies en schoolbesturen).

Daarnaast worden de acties momenteel ook in functie van de nieuwe cyclus van de opencoördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid meegenomen.

Het doelstellingenkader voor gender, seksuele identiteit en toegankelijkheid van infrastructuur werd op 9 juli 2010 goedgekeurd op de Vlaamse Regering en krijgt nu volop zijn vertaling in een actieplan waarin de verschillende bevoegdheidsdomeinen hun engagementen expliciteren en concretiseren.

Ann Brusseel: "Ik volg dit verder op en ben benieuwd hoe dit zich zal vertalen in actieplannen bij de nieuwe cyclus van de opencoördinatiemethode in het Vlaams gelijkekansenbeleid. Verder vind ik dat 2012 rijkelijk laat is (loopbaanpact), voor de implentatie van conclusies van een intern rapport van 2008. Dit is een beetje Kafkaïaans, aangezien de actuele situatie in 2012 al anders kan zijn. "

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 549) over genderevenwicht bij onderwijzend personeel.