Gelijkekansenbeleid – OCM doelstellingen voor “handicap” en “toegankelijkheid informatie”

Het gelijkekansenbeleid werd voor de periode 2010-2014 uitgebreid met twee nieuwe thema's: "handicap" en "toegankelijkheid informatie". De bedoeling is dat voor deze 2 nieuwe thema's eerst en vooral een doelstellingenkader word opgesteld, gevolgd door actieplannen vanuit de verschillende beleidsdomeinen. Ann Brusseel vroeg Minister Smet naar de stand van zaken.

Het gelijkekansenbeleid werd voor de periode 2010-2014 uitgebreid met twee nieuwe thema's: "handicap" en "toegankelijkheid informatie". De bedoeling is dat voor deze 2 nieuwe thema's eerst en vooral een doelstellingenkader word opgesteld, gevolgd door actieplannen vanuit de verschillende beleidsdomeinen. Ann Brusseel vroeg Minister Smet naar de stand van zaken.

In de beleidsbrief Gelijke Kansen 2010-2011 stelde de Minister dat voor de nieuwe thema’s “handicap” en “toegankelijkheid van informatie” een doelstellingenkader zou worden opgemaakt. Als timing voorzag hij dat het voorstel van OCM-doelstellingenkader voor “handicap” en “toegankelijkheid van informatie” in december 2010 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering zou worden voorgelegd. Aansluitend zouden, tijdens de eerste helft van 2011, een reeks actieplannen worden uitgewerkt door de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen ter concretisering van dit doelstellingenkader.

OCM-doelstellingenkader "handicap" en "toegankelijkheid informatie" 

Ann Brusseel: "Ik vroeg in eerste instantie naar het OCM-doelstellingenkader voor de thema's "handicap" en "toegankelijkheid van informatie" . Minister Smet antwoordde mij dat hij hoopt het doelstellingenkader voor het thema "handicap" vóór de paasvakantie op de agenda van de Vlaamse Regering te kunnen plaatsen. Voor wat het doelstellingenkader met betrekking tot "toegankelijkheid van informatie" betreft antwoordde de Minister mij dat zijn diensten ernaar sstreven om tegen het najaar een voorstel van doelstellingenkader te finaliseren. Een heel ander verhaal dan wat er in de beleidsbrief werd vooropgesteld."

Actieplannen?

Ann Brusseel: "Uiteraard kunnen er geen actieplannen opgesteld worden zolang er geen doelstellingenkader werd opgesteld. De Minister antwoordde mij dat de actieplannen voorzien worden binnen de zes maanden na bepaling van het doelstellingenkader door de Vlaamse Regering. Dit is trouwens ook decretaal vastgelegd. Het is dus wachten op de doelstellingenkaders."

Ann Brusseel: "Ik betreur het feit dat, niet tegenstaande er reeds medio 2010 gestart werd met de inhoudelijke voorbereidingen voor het opstellen van een doelstellingenkader handicap en toegankelijkheid van informatie, er nu nog steeds niets klaar is en er dus ook niets kan gebeuren. Ik heb begrip voor het feit dat dergelijke zaken tijd vergen, maar ondertussen gaat er ook op dit vlak niets vooruit en dat is jammer."

Lees hier het verslag van de schriftelijke vraag (SV 236) over het doelstellingenkader voor de domeinen "handicap" en "toegankelijkheid van informatie" voor de periode 2010-2014.