Gelijke Kansenbeleid: resultaten evaluatie campagne “Iedereen kan zetelen”?

De campagne "Iedereen kan zetelen" wil geïnteresseerden de kans bieden zich kandidaat te stelen voor een mandaat binnen de cultuur-, sport- en jeugdsector en streeft zo naar meer diversiteit.

De campagne "Iedereen kan zetelen" wil geïnteresseerden de kans bieden zich kandidaat te stelen voor een mandaat binnen de cultuur-, sport- en jeugdsector en streeft zo naar meer diversiteit.

Ann Brusseel: "Minister Smet kondigde een grondige evaluatie, de eventuele uitbreiding met een vacaturendatabank en een plan van aanpak aan. Ik wou weten hoever men staat. Ik stelde hierover een vraag om uitleg in de commissie Jeugd. Ik was teleurgesteld in het antwoord van Minister Smet, vooral omdat de timing nog maar eens wordt vooruitgeschoven. Ook de vacaturendatabank, nochtans technisch redelijk eenvoudig te realiseren, wordt 'on hold' gezet en zelfs opnieuw in vraag gesteld. Ik drong er nog maar eens op aan om tot actie over te gaan. Als we echt willen dat jongeren en alle mensen in hun diversiteit zetelen in bestuursraden en zo betrokken zijn in een actieve samenleving, dan moet er iets praktisch gebeuren. We kunnen niet blijven praten."

Lees hier ook een eerder artikel over deze campagne.