Gelijke Kansenbeleid: Meer diversiteit door campagne “Iedereen kan zetelen”?

Iedereen kan zetelen

De campagne "Iedereen kan zetelen" wil geïnteresseerden de kans bieden zich kandidaat te stellen voor een mandaat in een raad van bestuur, beoordelingscommissie of adviesraad binnen de cultuur-, sport- en jeugdsector. Het doel van deze actie is om meer diversiteit te krijgen binnen deze raden en commissies. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden.

Iedereen kan zetelen

De campagne "Iedereen kan zetelen" wil geïnteresseerden de kans bieden zich kandidaat te stellen voor een mandaat in een raad van bestuur, beoordelingscommissie of adviesraad binnen de cultuur-, sport- en jeugdsector. Het doel van deze actie is om meer diversiteit te krijgen binnen deze raden en commissies. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden.

Resultaten?

Ann Brusseel ondervroeg de verschillende bevoegde ministers (Jeugd, Media, Sport en Cultuur) over de resultaten van deze campagne binnen hun beleidsdomein (zie bijgevoegde schriftelijke vragen en antwoorden). Zij wou per beleidsdomein weten hoeveel kandidaten zich voor dat specifieke beleidsdomein aanmeldden en of er doorstroming was naar de specifieke commissies / raden.

Ann Brusseel: "Uit de verschillende antwoorden blijkt dat er vooral voor het beleidsdomein cultuur veel interesse bestond, maar dat voor alle beleidsdomeinen de effectieve doorstroming eerder beperkt blijft."

Man / Vrouw evenwicht?

In het MEP-decreet (Meer Evenwichtige Participatie) wordt het principe naar voor geschoven dat maximum tweederde van de leden van de advies-, beheers- of bestuursorganen van de Vlaamse overheid van hetzelfde geslacht mogen zijn. Deze doelstelling werd bereikt voor jeugd, media, sport en cultuur.

Vacaturendatabank

Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet had reeds aangekondigd dat de databank "Iedereen kan zetelen" zal worden uitgebreid met een vacaturendatabank. Organisaties zullen vacatures voor bestuursleden kunnen ingeven in de databank en kandidaten kunnen op hun beurt zoeken naar specifieke vacatures. De doelstelling hiervan was om een betere doorstroming van kandidaten naar de sectoren te bewerkstelligen en om tot meer diversiteit te komen.

Ann Brusseel: "Niet tegenstaande de eerdere aankondiging van de vacaturendatabank voor mei/juni 2010 is deze tot op heden nog steeds niet actie. Uit het antwoord van minister Smet blijkt dat hij eerst de campagne "iedereen kan zetelen" grondig wil evalueren en op basis daarvan een totaalpakket aan maatregelen of aanpassingen wil ontwikkelen. Ik zal dit zeker verder opvolgen en ben benieuwd naar de resultaten van deze evaluatie en naar de nieuwe maatregelen en aanpassingen."

Lees hier de vraag (SV 504) aan minister Smet  voor het beleidsdomein jeugd.

Lees hier de vraag (SV 215) aan minister Lieten voor het beleidsdomein media.

Lees hier de vraag (SV 519) aan minister Schauvliege voor het beleidsdomein cultuur.

Lees hier de vraag (SV 554) aan minister Muyters voor het beleidsdomein sport.