Gelijke kansen: Reactie op stereotype advertentie Business Angels Netwerk Vlaanderen

Mevrouw Ann Brusseel : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik zou heel fel willen pleiten om komaf te maken met stereotypen. Niet door zuur te kijken of zelf een stereotype te worden, maar met een positief engagement.

Mevrouw Ann Brusseel : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik zou heel fel willen pleiten om komaf te maken met stereotypen. Niet door zuur te kijken of zelf een stereotype te worden, maar met een positief engagement.

Ongeveer de helft van de hoogopgeleiden in Vlaanderen zijn meisjes. Volgens recente studies van Catalyst, McKenzie en Vlerick zijn de beste managementteams gemengde teams. Volgens deze toonaangevende centra kunnen vrouwen in de bedrijfswereld wel degelijk hun rol spelen en van onschatbare waarde zijn in een team. Gezien het aantal vrouwelijke studentes en deze studies wil ik u wat vragen stellen, mijnheer de minister.

Bent u van plan een initiatief te nemen om vrouwen te steunen in hun keuze, op het vlak van studie en beroep, om komaf te maken met deze vooroordelen? Hebt u een plan om hen te stimuleren in hun keuze zodat ze kiezen voor hun talent, en niet in functie van een rolmodel?

Tussenkomst VOU 41 C. Franssen – Advertentie Business Angels Netwerk Vlaanderen