Geen Vlaamse neutraliteitsrichtlijn voor ambtenaren

Als het van de Vlaamse Regering afhangt, komt er geen algemene Vlaamse richtlijn die neutraliteit oplegt aan ambtenaren van de Vlaamse overheid of aan ambtenaren van de Vlaamse steden en gemeenten. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld). “Siegfried Bracke brult in Gent, maar krijgt van minister en partijgenoot Bourgeois geen steun. Principes zijn belangrijk, maar ze mogen blijkbaar geen moeite kosten,” aldus Brusseel.

Als het van de Vlaamse Regering afhangt, komt er geen algemene Vlaamse richtlijn die neutraliteit oplegt aan ambtenaren van de Vlaamse overheid of aan ambtenaren van de Vlaamse steden en gemeenten. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld). “Siegfried Bracke brult in Gent, maar krijgt van minister en partijgenoot Bourgeois geen steun. Principes zijn belangrijk, maar ze mogen blijkbaar geen moeite kosten,” aldus Brusseel.

Vorige week drong een aantal academici, ondernemers en politici aan op een algemeen verbod op het dragen van religieuze en ideologische symbolen voor ambtenaren. Zij vinden dat ambtenaren in de openbare dienstverlening te allen tijde hun neutraliteit moeten bewaren en niet de schijn van partijdigheid mogen wekken. In de Kamer pleitte Open Vld-fractieleider Patrick Dewael alvast voor een verscherping van de federale regels.

Vlaamse Regering kan neutraliteit opleggen

Ook de Vlaamse Regering kan voor Vlaamse ambtenaren en voor de ambtenaren van steden en gemeenten de neutraliteit decretaal vastleggen. Er bestaat nu immers al een deontologische code voor ambtenaren bij de Vlaamse overheid,” aldus Ann Brusseel. Maar zo'n Vlaamse richtlijn zit er dus niet aan te komen. Minister Bourgeois verwees naar het Gemeentedecreet, dat voorziet dat de gemeenten zelf bevoegd zijn voor de rechtspositieregeling van de gemeentelijke ambtenaren en voor het bepalen van een deontologische code. “Voor Vlaamse ambtenaren die geen uniform dragen en waar er toch een probleem zou zijn, is het aan de leidend ambtenaar om eventueel op te treden,” klonk het magere excuus van N-VA minister Geert Bourgeois.

Bracke brult, Bourgeois laat begaan

“Toch vreemd dat N-VA in de Kamer akkoord gaat met het voorstel van Patrick Dewael, maar dat ze in het Vlaams Parlement niet van zich lieten horen. Daar waar ze zich moeten beperken tot verklaringen afleggen vanop de oppositiebanken, gaan ze de neutraliteit van de overheid in Gent en in Vlaanderen redden, maar in de Vlaamse Regering, waar ze voor hun kracht van verandering kunnen zorgen, hebben ze de moed niet om een keuze te maken. Bracke brult in Gent, maar krijgt van Bourgeois geen steun. Principes zijn belangrijk, maar ze mogen blijkbaar geen moeite kosten,” zegt Ann Brusseel. De Open Vld'ster zal daarom een resolutie neerleggen in het Vlaams Parlement waarin ze de neutraliteit van de ambtenaren in de openbare dienstverlening eist.

Lees hier het verslag van deze actuele vraag.