Geen verlaging minimumleeftijd BLOSO sportkampen wegens onvoldoende capaciteit

Ann Brusseel: “Sport en beweging vanaf hele jonge leeftijd zijn ontzettend belangrijk voor de fysieke en motorische gezondheid van kinderen, zeker voor kinderen die in de stad wonen. Sportactiviteiten bevorderen ook sociale vaardigheden en zijn een belangrijke sleutel voor integratie en talenkennis. Vandaag ligt de minimumleeftijd voor BLOSO sportkampen op 8 jaar, terwijl ADEPS (de tegenhanger van BLOSO in de Franse Gemeenschap) verschillende sport- en bewegingsactiviteiten organiseert voor kinderen vanaf 3 jaar. Daarom wou ik van de minister weten of de minimumleeftijd voor BLOSO-sportkampen tijdens de schoolvakanties niet kan worden verlaagd.”

Minister Muyters antwoordde dat BLOSO niet van plan is om sportkampen voor jongere kinderen te organiseren omdat de 10.000 beschikbare plaatsen in de 11 Vlaamse BLOSO-centra nu al volzet zijn en dat BLOSO zich vooral toespitst op sportkampen met internaat formule, wat nogal moeilijk ligt, zowel praktisch als emotioneel, voor de allerjongsten. Voor een capaciteitsuitbreiding zijn er momenteel geen centen. De minister verwacht dat de lokale overheden en de sportfederaties een voldoende uitgebreid aanbod aan sportactiviteiten voorzien tijdens de schoolvakanties.

Het is niet de eerste keer dat Open Vld op dit probleem de aandacht vestigt. Brussels volksvertegenwoordiger Els Ampe: “Er zijn speelpleinen en activiteiten van de VGC en de lokale overheden, maar er zijn in het totaal onvoldoende plaatsen. Bovendien zijn de psychomotorische activiteiten die ADEPS aanbiedt specifiek voor de doelgroep van kleuters. Ik vraag me af waarom ook BLOSO niet meer inspanningen wil leveren voor de kleuters. Stap af van de ouderwetse internaatformule, wees creatief en geef ruimte aan kinderen en jongeren om te bewegen in de stad.”

Ann Brusseel: “De VGC doet heel veel op vlak van jeugd en sport, maar de Vlaamse Gemeenschap – dus de Vlaamse Regering – komt nu wel heel moeilijk met centen over de brug voor de Brusselse Vlamingen. Er is een serieus capaciteitsprobleem in onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsbesteding. De Vlaamse regering blijft herhalen dat ze de Vlaamse aanwezigheid in Brussel belangrijk vindt. De Vlaamse Minister van Onderwijs vindt dat leerlingen niet alleen op school Nederlands moeten horen en praten maar ook daarbuiten en liefst zo jong mogelijk. Prima. Maar zorg dan ook voor meer Nederlandstalige crèches en buitenschoolse activiteiten, speel het spel eerlijk.”

Verslag VOU 1980 BLOSO-sportkampen