Geen co-schoolschap! Ann Brusseel blij dat Minister Smet regelgevend wil optreden.

Uit het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat blijkt dat conflicten tussen gescheiden ouders steeds vaker de school binnen dringen.

Als ouders gescheiden leven, verscherpt dat de verschillen in opvoedvisie, zoals bijvoorbeeld de keuze van school. In sommige gevallen leidt dit tot de schrijnende situatie waarbij co-ouderschap ook leidt tot co-schoolschap: per ouder een andere school, met een wekelijks in- en uitschrijven in twee scholen tot gevolg.

Uit het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat blijkt dat conflicten tussen gescheiden ouders steeds vaker de school binnen dringen.

Als ouders gescheiden leven, verscherpt dat de verschillen in opvoedvisie, zoals bijvoorbeeld de keuze van school. In sommige gevallen leidt dit tot de schrijnende situatie waarbij co-ouderschap ook leidt tot co-schoolschap: per ouder een andere school, met een wekelijks in- en uitschrijven in twee scholen tot gevolg.

Ann Brusseel: “Dit is een onaanvaardbare evolutie. Gescheiden mensen zijn vrij om in het leven een nieuwe richting in te slaan. Maar zij moeten de gevolgen daarvan zelf dragen, ze mogen de gevolgen niet afwentelen op hun kinderen. Ik ben blij dat alle partijen en ook de Minister het erover eens zijn dat het belang van het kind voorop gesteld moet worden en dat co-schoolschap absoluut niet wenselijk is. In zijn antwoord stelde minister Smet dat hij regelgevend wil optreden. Momenteel worden de scholen bevraagd om de problematiek in kaart te brengen. De resultaten zouden eind januari 2011 bekend moeten zijn en dan zal de Minister beslissen of hij dit decretaal of via omzendbrief zal aanpakken.”

Hier kunt u het volledige verslag van deze parlementaire vraag (VOU 547) lezen.