Financiering Gelijke Kansenbeleid

Het gelijke kansenbeleid is een twee sporenbeleid.

Enerzijds is er een verticaal beleid rond de thema's gender, mensen met een handicap, seksuele identiteit, integrale toegankelijkheid en etnisch-culturele diversiteit.

Het gelijke kansenbeleid is een twee sporenbeleid.

Enerzijds is er een verticaal beleid rond de thema's gender, mensen met een handicap, seksuele identiteit, integrale toegankelijkheid en etnisch-culturele diversiteit.

Anderzijds is er het horizontale gelijkekansenbeleid waarbij elke minister verantwoordelijk is voor de realisatie van doelstellingen vastgelegd in de OCM-methode (open coördinatiemethode). Essentieel aan deze werkwijze is dat de verschillende leden van de Vlaamse Regering, begeleid door de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen, gezamenlijk doelstellingen afspreken via het OCM-doelstellingenkader, waarna elke minister verantwoordelijk is voor de realisatie van deze doelstellingen binnen het eigen bevoegdheidsdomein. Deze werkwijze werd trouwens decretaal verankerd in het Gelijkekansendecreet.

De vier grote OCM-thema’s zijn gender, seksuele identiteit, fysieke toegankelijkheid en – meest recent – handicap.

Ann wou weten hoeveel er nu juist wordt uitgegeven aan gelijke kansen in Vlaanderen.

Verticaal gelijkekansenbeleid

Het betreft hier structurele en projectsubsidies per beleidsthema (gender, mensen met een handicap, seksuele identiteit, integrale toegankelijkheid en tnisch-culturele diversiteit).

In 2013

  Structurele subs. Project subs.
Gender 1.110.000€ 42.000€
Handicap 358.000€ 118.990€
Seksuele identiteit 394.000€ 134.000€
Integrale Toegankelijkheid 701.000€ geen
Etnisch culturele diversiteit 142.000€ 20.000€
Themaoverschrijdend 237.000€ geen

Lees hier de volledige vraag en het antwoord op Ann haar SV 237 over de subsidies 2013 binnen het verticaal gelijkekansenbeleid.

Horizontaal gelijkekansenbeleid

in de bijlagen bij het antwoord kunt u een volledig overzicht per minister en per beleidsdomein terugvinden.

Lees hier de volledige vraag, het antwoord en de bijlagen op Ann haar SV 239 over de financiering van het horizontaal gelijkekansenbeleid.