Er is dringend nood aan maatregelen om inteelt en erfelijke ziekten bij rashonden tegen te gaan.

Bij 40% van de rashonden komt een erfelijke ziekte voor en het cijfer is stijgende. Bij de Cavalier King Charles-spaniël bijvoorbeeld zit 90 % van de hondjes met een schedel die te krap is voor de hersenen waardoor er een druk ontstaat op de kleine hersenen die millimeters kunnen uitpuilen en druk zetten op het ruggenmerg. Dat kan lijden tot pijn, jeuk en diverse zenuwaandoeningen. Ook andere hondenrassen hebben te kampen met erfelijke aandoeningen die het gevolg zijn van het fanatiek nastreven van een bepaald schoonheidsideaal waardoor er doorgedreven gefokt wordt met dieren die vaak nauw verwant zijn. Dit alles om snel, veel geld te verdienen aan populaire hondenrassen.

Sinds vorig jaar wordt er in Vlaanderen naar oplossingen gezocht voor de gezondheids- en welzijnsproblemen bij rashonden via twee ministeriële werkgroepen: de werkgroep consortium waarin alle geledingen van de hondensector vertegenwoordigd zijn en die oplossingen zoekt voor de problemen. Ten tweede is er de werkgroep wetenschappelijk onderzoek waarbij de universiteiten van Gent en Leuven betrokken zijn. Er werd 50.000 euro vrijgemaakt voor een wetenschappelijke studie die meer inzicht moet bieden in de omvang van de schadelijke gevolgen van inteelt bij rashonden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel ondervroeg Minister-president Peeters over deze problematiek.

Ann Brusseel: “Tot nu toe konden de twee ministeriële werkgroepen nog geen daadkrachtige antwoorden en oplossingen bieden om inteelt en erfelijke ziekten in ons land aan te pakken. Er is onduidelijkheid over de timing van het wetenschappelijk onderzoek en er is geen eensgezindheid of de resultaten voldoende duidelijk zullen zijn vermits er slechts 11 rassen worden onderzocht. In de vakwerkgroep wordt er daarenboven onvoldoende constructief samengewerkt. Ik wou van de Minister-president weten hoe hij deze zeer pijnlijke problematiek nu zal aanpakken en wat hij zal ondernemen om de problemen spoedig een halt toe te roepen.”

De Minister-president antwoordde mij dat hij eerst een maximaal draagvlak wil creëren binnen de vakwerkgroep en dat het wetenschappelijk onderzoek op 30 juni 2012 klaar moet zijn. Pas dan zal er meer duidelijkheid zijn naar de toekomst toe.

Ann Brusseel: “Ik hoop dat er deze zomer ook echt duidelijkheid komt rond dit dossier en dat het niet blijft aanslepen. Het is hoog tijd dat er eindelijk vooruitgang wordt geboekt in de aanpak van inteelt en erfelijke ziekten bij rashonden en dat er maatregelen worden genomen. Het kan echt niet dat dieren pijn moeten lijden enkel en alleen om aan een bepaald “schoonheidsideaal” te voldoen. Dit is ethisch totaal onaanvaardbaar. De verkopers die op een oneerlijke manier, zieke dieren verkopen moeten worden bestraft. Ook de consument die ter goeder trouw een dier in huis haalt moet worden beschermd en moet gesensibiliseerd worden zodat hij weet wat hij koopt. Het is niet de bedoeling “een hond in een zak” te kopen. Onnodig leed zowel bij mens als dier moet vermeden worden. Daarnaast wil ik ook een oproep doen aan alle dierenvrienden om een kijkje te nemen in het dierenasiel. Daar wachten ook veel lieve,mooie honden en katten op een nieuw baasje.”

Lees hier het volledig verslag.