Een cultuurkoepel voor Brussel: cultuurstad tussen Barcelona en Berlijn.

Het cultureel aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ongemeen rijk en divers, maar er is geen structurele coördinatie noch permanent overleg tussen de bevoegde overheden. Gevolg: versnippering en een te diffuus beeld van het aanbod. Daardoor komen de culturele troeven van de hoofdstad onvoldoende uit de verf en slaagt Brussel er niet in zijn potentieel optimaal te verzilveren. Een gemiste kans!

Het cultureel aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ongemeen rijk en divers, maar er is geen structurele coördinatie noch permanent overleg tussen de bevoegde overheden. Gevolg: versnippering en een te diffuus beeld van het aanbod. Daardoor komen de culturele troeven van de hoofdstad onvoldoende uit de verf en slaagt Brussel er niet in zijn potentieel optimaal te verzilveren. Een gemiste kans!

Daarom pleit Open Vld pleit voor een Brusselse Cultuurkoepel, die alle overheden samenbrengt die op cultureel gebied actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Vlaamse en Franse Gemeenschap, de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale overheid en andere instanties.

Die Cultuurkoepel moet permanent overleg mogelijk maken omtrent het beheer en de financiering van instellingen en projecten. De Cultuurkoepel moet hét forum worden, waar het cultureel aanbod kan worden gecoördineerd, gevaloriseerd en gestroomlijnd. Voorbeelden uit het buitenland tonen dat dit wel kan.

De Stiftung Preussischer Kulturbesitz in Berlijn is een referentie terzake: alle deelstaten zijn er, met de federale overheid, lid van. De stichting belichaamt de gedeelde overheidsverantwoordelijkheid voor cultuur in de Duitse hoofdstad. Ook in het Brussels gewest moet dergelijk voorbeeld haalbaar zijn.
Tegelijk is er nood aan 3-talige communicatie in het Nederlands, Frans en Engels over het cultureel aanbod.

Het Open Vld voorstel sluit aan bij de bevindingen van het Brussels Kunstenoverleg, die eind 2009 werden gebundeld in het 'Cultuurplan voor Brussel'. De Brusselse liberalen willen nu een stap verder gaan en de noden omzetten in een concrete overleg- en samenwerkingsstructuur. Ze voegen er evenwel meteen aan toe dat het voorstel niet te nemen of te laten is.

Het voorstel voor een Brusselse Cultuurkoepel werd onderbouwd uitgeschreven in de gezamenlijke nota 'Brussel, cultuurstad tussen Barcelona en Berlijn' van initiatiefnemers en Brusselaars Sven Gatz (Open Vld-fractieleider in het Vlaams Parlement) en Herman Mennekens (Open Vld-volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement).

Ann Brusseel steunt dit initiatief en diende deze nota samen met Sven Gatz, Jean-Jacques De Gucht en Herman Schueremans als conceptnota in in het Vlaams parlement. Herman Mennekens diende deze nota als discussienota in bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Lees hier de conceptnota voor een nieuwe relgeving over een cultuurplan voor Brussel. Cultuurstad tussen Barcelona en Berlijn.

Volg hier de actuele stand van zaken van dit dossier in het Vlaams Parlement.