Economische stadsherwaardering van achtergestelde wijken

In het Brussels gewest bestaat een groot ‘ondernemersdynamisme’. Nergens anders worden zoveel bedrijven gecreëerd. Nergens anders gaan er zoveel bankroet, helaas. Open Vld Brussel heeft een plan om dit aan te pakken.

Brussel kent een komen en gaan van nieuwe bedrijven. Vaak in achtergestelde wijken. En meestal blijven zij steken in de grijze zone tussen de formele en informele economie.

Wat nu ontbreekt, is aandacht voor deze lokale ondernemers. Voor hen die jobs creëren.

In het Brussels gewest bestaat een groot ‘ondernemersdynamisme’. Nergens anders worden zoveel bedrijven gecreëerd. Nergens anders gaan er zoveel bankroet, helaas. Open Vld Brussel heeft een plan om dit aan te pakken.

Brussel kent een komen en gaan van nieuwe bedrijven. Vaak in achtergestelde wijken. En meestal blijven zij steken in de grijze zone tussen de formele en informele economie.

Wat nu ontbreekt, is aandacht voor deze lokale ondernemers. Voor hen die jobs creëren.

Open Vld Brussel is ervan overtuigd dat deze ondernemingszin een plaats moet krijgen in een duurzaam beleid van wijkrenovatie. Op voorwaarde dat er eerlijke concurrentie is. Ondernemers allerhande die wel de regels respecteren, voelen die informele economie als oneerlijke concurrentie aan. Ze hebben het gevoel dat de inspectiediensten de ‘moeilijkere’ controles in ‘moeilijkere’ wijken ontzien.

Vandaar dit driestappenplan. Open Vld Brussel wil via informatie aan de ondernemers, via audits en begeleiding van de ondernemingen en via controles door de inspectiediensten, het enorme ondernemerspotentieel in achtergestelde stadswijken in de reguliere economie verankeren.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzaam Ondernemen (GPDO) zou hieraan aandacht moeten besteden. De huidige wijkcontracten worden via het GPDO omgevormd naar Duurzame Wijkcontracten. Er is evenwel een leemte in dit Plan: er wordt nl. niet gerept over begeleiding van handelszaken. Nochtans een uitgelezen kans om buurtwinkels en kleine ondernemingen te begeleiden en zwartwerk tegen te gaan.

Download het driestappenplan (pdf)