Dringend nood aan langetermijnvisie voor aanpak capaciteitsprobleem onderwijs

Vlaams volksvertegenwoordigers Annick De Ridder en Ann Brusseel vroegen aan minister Smet in de commissie Onderwijs van vandaag welke oplossingen hij voorziet om het capaciteitsprobleem in de scholen op te lossen en ervoor te zorgen dat elk kind een plaats heeft op 1 september 2013.

Vlaams volksvertegenwoordigers Annick De Ridder en Ann Brusseel vroegen aan minister Smet in de commissie Onderwijs van vandaag welke oplossingen hij voorziet om het capaciteitsprobleem in de scholen op te lossen en ervoor te zorgen dat elk kind een plaats heeft op 1 september 2013.

De cijfers zijn sinds lang gekend. De bevolkingstoename is voorspeld, enkel de middelen volgen niet. In heel wat steden is het hierdoor sinds enkele jaren moeilijker en moeilijker om nog van vrije schoolkeuze te spreken, het capaciteitsprobleem is nijpend.

“Ondanks de dringende nood en de opeenvolgende beloftes van de minister om de budgetten kenbaar te maken (sinds november) blijft het wachten tot de Vlaamse regering beslist over de extra middelen. Zolang de lokale overheden niet weten over welke middelen ze zullen kunnen beschikken, kunnen ze geen concrete maatregelen nemen om het probleem op te lossen”, aldus Annick De Ridder.

“Het enige lichtpunt in het antwoord van minister Smet is dat hij vandaag bevestigde dat er naast de reeds voorziene 30 miljoen euro, extra middelen zullen bijkomen. Om hoeveel middelen dit zal gaan en hoe deze verdeeld zullen worden blijft onduidelijk”, zo benadrukt Ann Brusseel.

Het is voor Open Vld duidelijk dat de Vlaamse regering er niet meer in slaagt “spielerei” en kerntaken uit elkaar te houden. Ze investeert naar hartelust in overbodige instellingen zoals het Vlaamse energiebedrijf en breidt jaar na jaar haar administratie uit. Ook in het creëren van parallel en dubbel beleid met het federale niveau (bvb. Vlaamse ongevallenanalyse), ziet ze geen graten. Voor kerntaken zoals onderwijs zijn er dan weer onvoldoende middelen.

Wij hopen dat de minister morgen een duidelijk plan zal voorleggen aan de Vlaamse regering om eindelijk tot een langetermijnvisie te komen die rekening houdt met de huidige en te verwachten bevolkingsgroei. Zo niet blijft deze discussie keer op keer terugkomen en zullen de kinderen en de ouders de dupe zijn van dit falend beleid.

“Voor de minister, die zijn ergernis over het feit dat verschillende volksvertegenwoordigers hem ondervroegen over het getalm van de Vlaamse regering maar moeilijk onder stoelen of banken kon steken, hebben wij nog één slotboodschap: zolang de Vlaamse regering er niet in slaagt haar kerntaken uit te voeren, en zolang er dus kinderen in de centrumsteden in de kou blijven staan, zullen wij hem blijven interpelleren, of hij dat nu graag heeft of niet. Door de besluiteloosheid van de Vlaamse regering wordt er gespeeld met de toekomst van onze kinderen en dus de toekomstige samenleving”, zo besluit Annick De Ridder.

Lees hier het verslag van de discussie in het Vlaams Parlement n.a.v. de vragen van Ann Brusseel en Annick De Ridder.