Dringend nood aan genuanceerd en objectief debat over Brussel

Volgens hoogleraar Hendrik Vuye is Brussel de knoop in de lopende onderhandelingen. De Brusselse politieke constructie is inderdaad ingewikkeld, er is een disproportionele politieke vertegenwoordiging voor de bestaande bevoegdheden, het kan efficiënter. Maar Vuye gaat in zijn kritiek te kort door de bocht.

Volgens hoogleraar Hendrik Vuye is Brussel de knoop in de lopende onderhandelingen. De Brusselse politieke constructie is inderdaad ingewikkeld, er is een disproportionele politieke vertegenwoordiging voor de bestaande bevoegdheden, het kan efficiënter. Maar Vuye gaat in zijn kritiek te kort door de bocht.

Over vertegenwoordigers bij de gemeenschapsdialoog, de Dansaertvlamingen, de Vlaamse inbreng in de Brusselse werkgelegenheid en de financiering zijn lees ik vooral platitudes, geen grondige argumentatie. Het dogmatisch negativisme over de hoofdstad wordt helemaal duidelijk wanneer Vuye stelt dat het Brussels gewest maar liefst 4 vervoersmaatschappijen telt. Dewelke?

Wat wijselijk verzwegen wordt, is dat heel België institutioneel een nest is waar geen kat haar jongen in terugvindt. Gedeelde bevoegdheden, lokale faciliteiten en kafkaiaanse omzendbrieven. Dit belet onze democratie om voldoende transparant te zijn voor de burgers en kost bergen centen aan de belastingbetaler. Nog even vermelden dat ook Vlaanderen dol is op het creëren van onnodige plaatsen in ambtenarijen en parastatalen.

Kritiek op institutionele problemen is nodig. De academici hun inbreng is even belangrijk als deze van de burgers en hun politieke vertegenwoordigers. Maar van de eersten verwacht ik des te meer een objectieve analyse en – waarom niet – een aantal constructieve operationele doelstellingen. Dan pas kunnen we praten over hervormingen.

Lees hier het opiniestuk in De Morgen van 17 Augustus van Hendrik Vuye: Brussel, van bondsgebied tot institutionele nachtmerrie.