Discussie over Turkse juf die geen Nederlands spreekt

In de Lommelse basisschool Sint-Jan is een Turkse juf aan het werk die de Turkse kleuters helpt om beter Turks te leren. Het initiatief oogst kritiek, omdat de juf geen woord Nederlands kent.

In de Lommelse basisschool Sint-Jan is een Turkse juf aan het werk die de Turkse kleuters helpt om beter Turks te leren. Het initiatief oogst kritiek, omdat de juf geen woord Nederlands kent.

De Turkse juf heeft een ondersteunende rol gekregen voor één voormiddag in de week en dat in de onthaalklas. Dat betekent concreet dat de Turkse juf die voormiddag in de onthaalklas aanwezig is, terwijl de Nederlandstalige leraar ook aanwezig is. De Turkse juf assisteert de Nederlandstalige leerkracht in de onderwijsactiviteiten van die voormiddag. Het is dus een soort brugfiguur die op dat moment in de school aanwezig is.

Ann Brusseel: "Het is zeer belangrijk dat kinderen hun moedertaal kennen willen ze goed kunnen volgen op school.Begeleiding in de thuistaal lijkt me absoluut wenselijk, niet om politieke redenen, maar wel om pedagogische redenen. Het is onomstotelijk aangetoond dat kinderen eerst helpen in hun moedertaal, positieve effecten heeft op hun capaciteiten om niet alleen taal, maar ook andere zaken te leren op school."

"Een brugfiguur is overigens wel een interessante functie. De kinderen leren dat kinderen kunnen worden geholpen en dat ze elkaar ook kunnen helpen. Ze leren ook dat ze daar niet komen om Turks te leren, maar om een beetje ondersteuning te krijgen. De Turkse juf kan iets uitleggen of ze kunnen de dingen aan elkaar uitleggen om de zaken dan beter te begrijpen. Dat lijkt mij zeer positief, ook voor hun motivatie" stelt Ann Brusseel.

Lees hier de volledige discussie over dit onderwerp.