Dierenrechten beter verdedigen

Ann Brusseel, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, wil dat er bij de regionalisering van dierenwelzijn werk wordt gemaakt van een betere aanpak van een aantal prangende problemen. Ook op Europees niveau moet actie ondernomen worden, onder andere tegen de smokkel van huisdieren, voornamelijk pups van populaire rassen.

Ann Brusseel, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, wil dat er bij de regionalisering van dierenwelzijn werk wordt gemaakt van een betere aanpak van een aantal prangende problemen. Ook op Europees niveau moet actie ondernomen worden, onder andere tegen de smokkel van huisdieren, voornamelijk pups van populaire rassen.

“Deze morgen had ik een overleg met de actievoerders van het Anti-broodfokplatform. In ons land zijn ontzettend veel pups en kittens – en hun eigenaars – slachtoffer van malafide praktijken in de kweek en de handel van huisdieren. Het is duidelijk dat de sector niet streng genoeg gecontroleerd wordt en dat het geldgewin er zwaarder weegt dan het welzijn van dieren. Amateurisme en fraude zijn schering en inslag.” De hele omzet is goed voor 300 miljoen euro per jaar. Dierenartsen getuigen van grote aantallen zieke dieren die moeten geëuthanaseerd worden. Verontwaardigde burgers die opkomen voor de dieren worden door de administratie en door de inspectie van het kastje naar de muur gestuurd. Voor Brusseel is het welletjes geweest.

“De overheveling van dierenwelzijn naar het niveau van de deelstaten moet een nieuwe start betekenen voor het beleid inzake dierenwelzijn, met een onafhankelijke dierenpolitie, een betere professionele opvang voor dieren in nood en een strikte reglementering voor de kweek van huisdieren. Ik nodig alle Vlaamse partijen uit om aan de kar te trekken, op alle niveaus, van de gemeente tot in Europa.”