Dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen mogelijk na aanpassing milieuregelgeving

Ann Brusseel: “ Tijdens de vorige legislatuur (12 november 2008) werd het voorstel van resolutie van Open Vld Vlaams Volksvertegenwoordiger Laurence Libert om een regelgevend kader te creëren voor dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen unaniem goedgekeurd. Daarom ondervroeg ik minister Schauvliege eind vorig jaar (1 december 2009) over de implementatie van deze unaniem goedgekeurde resolutie. Toen waren de resultaten van het TWOL-onderzoek (Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu) dat hierover werd aangevraagd nog niet bekend. Vandaar mijn nieuwe vraag.”

Uit de resultaten van het TWOL-onderzoek blijkt dat de begraving van gezelschapsdieren over het algemeen geen risicovolle impact heeft op het milieu en dat de eventuele impact tot verwaarloosbaar herleid kan worden indien dierenbegraafplaatsen aan een aantal technische voorwaarden (waar en hoe begraven, welke dieren, termijn,…) voldoen. Het rapport stelt tevens een ontwerp van regelgeving voor.

Ann Brusseel: “Ik vind het zeer positief dat de aanpassing van de wetgeving beperkt zal blijven tot een implementatie in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM), met de creatie van een nieuwe rubriek, klasse 2. Uit het antwoord van de minister bleek tevens dat deze wijziging in de loop van 2010 gepland wordt.”

Verslag SV 147 dierenbegraafplaatsen