Degelijk onderwijs: het antwoord op de grote Brusselse uitdagingen!

Goed onderwijs is de enige weg naar een samenleving met vrije en verantwoordelijke burgers. Het biedt kinderen de mogelijkheid hun kennis en kritische geest te ontwikkelen waarmee ze daadwerkelijk vrije en bewuste keuzes zullen kunnen maken, een heel leven lang!

Willen we in het Brussels Gewest jongeren die kritisch staan tegenover hun leefomgeving, tegenover de sociale druk van de “copains op straat”, tegenover religieus fanatisme, dan moeten we blijven investeren in onderwijs, zeker voor kinderen die uit kansarme gezinnen komen.

Goed onderwijs is de enige weg naar een samenleving met vrije en verantwoordelijke burgers. Het biedt kinderen de mogelijkheid hun kennis en kritische geest te ontwikkelen waarmee ze daadwerkelijk vrije en bewuste keuzes zullen kunnen maken, een heel leven lang!

Willen we in het Brussels Gewest jongeren die kritisch staan tegenover hun leefomgeving, tegenover de sociale druk van de “copains op straat”, tegenover religieus fanatisme, dan moeten we blijven investeren in onderwijs, zeker voor kinderen die uit kansarme gezinnen komen.

Als we de jongerenwerkloosheid willen aanpakken, dan moeten we met een gedurfd plan werken, dat rekening houdt met de meertaligheid van Brussel en met de noden van de Brusselse werkgevers. Een einde stellen aan de hoge werkloosheid onder jongeren impliceert aangepast onderwijs, zowel langs Franstalige als langs Nederlandstalige kant. Onderwijs mag dan wel een dure zaak zijn voor de overheid: werkloosheid heeft ook een zeer hoge prijs voor de belastingbetaler!

Een kind onderwijs ontzeggen is zijn startkansen afnemen. Daarom is het noodzakelijk het spijbelprobleem ernstig te nemen en de ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Wie zijn kinderen laat spijbelen, hypothekeert hun toekomst. Degelijk onderwijs organiseren is een taak van de overheid, erop toezien dat de jongeren naar school gaan in plaats van rond te hangen in de stad, is en blijft een verantwoordelijkheid van de ouders.