De vette V in de beheersovereenkomst met de VRT

Morgen wordt in het Vlaams parlement de commissie Media bijeengeroepen op vraag van Open Vld, om toch nog enkele vragen te kunnen stellen over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de VRT. Ook al kan niet teruggekomen worden op de inhoud van de beheersovereenkomst, toch menen wij hier en daar verduidelijking te mogen vragen. Minister Lieten meldde vrijdag tevreden te zijn met de nieuwe beheersovereenkomst. Er komt meer kwaliteit en diversiteit. Ook meer 'cultuur', alvast een wekelijks programma. Hoera, een cultuurprogramma! En meer onderzoeksjournalistiek en buitenlands nieuws. Driewerf hoera! Het werd op zijn zachtst gezegd tijd dat de openbare omroep meer ruimte zou maken voor de kerntaken, vooral voor degelijke berichtgeving. Niemand kan ontevreden zijn met dergelijke beslissingen. Maar ik heb bedenkingen bij andere aspecten van deze beheersovereenkomst.

Er komt een derde net, zodat we na 20u op Ketnet jongerenprogramma's kunnen uitzenden, zo luidt de redenering. Canvas wordt zo vrijgehouden voor andere programma's en bijvoorbeeld voor herhalingen van Reyers Laat in de namiddag. Wat een argument! De trouwe VRT-kijker weet alles van de herhalingen. En van de herhalingen van de herhalingen… Hoe absurd zijn heruitzendingen niet in het digitaal tijdperk? Mijn fundamenteel bezwaar is niet een extra net, maar wat je ermee doet. Krijgt de kijker / belastingbetaler kwaliteitsvolle programma’s? Degelijke programma's voor jongeren zijn zeker te verantwoorden, maar ik betwijfel dat daarvoor een extra kanaal nodig is. De vraag is dan ook of het budgettair evenwicht tussen ‘overhead’ en ‘content’ nog gerespecteerd wordt bij de VRT.

In plaats van dit grondig te onderzoeken, beslist de Vlaamse regering simpelweg meer geld te geven aan de VRT. Een apetrotse Luc Van den Brande, bestuursvoorzitter van de VRT en hoeder van de Vlaamse zaak, meldt in de krant dat een 'gezonde basis gelegd is', met een structurele verhoging van 6,6%. Vraag is maar voor wie dit budgettair gezond is. Zou Pascal Smet, minister van Onderwijs en hevige bespaarder in zijn domein, gepoogd hebben zijn partijgenote Lieten op andere ideeën te brengen? We hebben in het Vlaams onderwijs een nijpend lerarentekort en een groeiend capaciteitsgebrek in centrumsteden. Men heeft niet geanticipeerd op de demografische groei, noch op vlak van kinderopvang, noch in het onderwijs. Maar de Vlaamse regering zet liever in op een volwaardig Ketnet. Sympathiek maar dom.

De beheersoverkomst is bovendien dwingend wat de programmering betreft, of dacht u dat vadertje Staat zich daarmee niet moeide? Hier zit wellicht nog de vetste adder onder het gras. Niet alleen budgettair, maar ook ideologisch. De radio moet 25% Vlaamse muziek uitzenden, de TV maar liefst 65% Vlaamse producties, die bergen geld kosten (aankopen is stukken goedkoper). Niks tegen een goede Vlaamse productie, maar twee derden van de zendtijd? Ik zou ook graag weten voor welke programma’s het Vlaamse etiket geldt. Als Philippe Gilbert de Ronde van Vlaanderen wint, maken we er dan een programma over? Of toch maar niet? Waarom hoor je nooit kritiek op deze quota? Wanneer in een bepaalde sector een tijdelijk minimum aan vrouwelijke vertegenwoordiging geëist wordt – om een maatschappelijk onevenwicht uit de wereld te helpen en discriminatie aan te vechten – dan is het kot te klein, vooral in rechts Vlaanderen. Degenen die dan het hardst roepen, zijn nu muisstil…

Ander pikant detail: "Voor anderstalige inwoners in Vlaanderen moet de VRT tegen eind dit jaar een plan ontwikkelen zodat de omroep hen goed kan informeren over de Vlaamse cultuur en actualiteit." Een plan! Die gigantische quota voor Vlaamse producties volstaan dus niet? Achterdochtig als ik ben, zie ik hierin de onzichtbare hand van Geert Bourgeois en co. Voor hen is het immers nooit genoeg. Luisteren die nieuwe Vlamingen voldoende naar Laura Lynn? Kijken ze naar FC De Kampioenen? Dit moet planmatig aangepakt worden, anders riskeren alle Vlaamse quota op radio en tv een maat voor niets te worden! Ik zou graag van de Vlaamse artiesten horen wat ze van dit beleid vinden. Enkele maanden geleden gaven ze met de actie ‘Niet in mijn naam’ in de KVS een krachtig signaal over de ‘pensée unique’ waar Vlaanderen nu onder lijdt. Ik kan me dus niet van de indruk ontdoen dat de meningen over de Vlaamse quota verdeeld zullen zijn.

Ik zie dus geen enkel redelijk argument dat dergelijke budgetverhoging voor de openbare omroep staaft. Dit is geen pleidooi tegen de VRT, maar voor een redelijk beleid, voor een efficiënte en kwaliteitsvolle openbare omroep. De huidige beheersovereenkomst effent het pad voor meer 'brood en spelen', met een identitair sausje. Daar pas ik voor.