De vaste benoeming is een magere beloning voor leerkrachten

De vaste benoeming afschaffen is geen doel op zich, zegt Vlaams Parlementslid Ann Brusseel (Open VLD). ‘Maar we moeten wel naar een flexibele, moderne loopbaan waarbij leerkrachten beter verloond worden en de kans krijgen om zich bij te scholen.’

Als de statutaire tewerkstelling van leerkrachten naar de prullenbak verwezen wordt, moeten we dan niet hetzelfde doen voor alle overheidsfuncties? (Jean Pierre Devriendt, Oostende)

De vaste benoeming afschaffen is geen doel op zich, zegt Vlaams Parlementslid Ann Brusseel (Open VLD). ‘Maar we moeten wel naar een flexibele, moderne loopbaan waarbij leerkrachten beter verloond worden en de kans krijgen om zich bij te scholen.’

Als de statutaire tewerkstelling van leerkrachten naar de prullenbak verwezen wordt, moeten we dan niet hetzelfde doen voor alle overheidsfuncties? (Jean Pierre Devriendt, Oostende)

ANN BRUSSEEL: De afschaffing van de vaste benoeming is voor mij geen doel op zich. Ik streef enkel naar een flexibele, moderne loopbaan met een betere verloning voor inzet en meer stimulansen. De meeste administraties zijn de voorbije jaren sterk gemoderniseerd: zo zijn evaluatiegesprekken ingeburgerd geraakt. Zulke goede praktijkvoorbeelden zijn interessant voor het onderwijs.

Is er geen alternatief waarbij leerkrachten die zich continu inzetten aangemoedigd worden? Een soort kwaliteitslabel waardoor de leerkracht kan weten hoe hij presteert en beloond wordt in functie van zijn inzet. (Dirk Aerssens, Duffel)

BRUSSEEL: We moeten werken aan een nieuwe schoolcultuur, waarbij de motivatie en het welzijn van leerkrachten centraal staan. Daarvoor zijn functionerings- en evaluatiegesprekken cruciaal. Uiteraard mogen positieve evaluaties beloond worden, ik geloof in promotie en perspectief. Instromers kunnen beginnen als junior leerkracht, worden dan ‘gewoon’ leerkracht en kunnen vervolgens expertise opbouwen en beloond worden.

Kun je het vastbenoemde statuut niet loskoppelen van de specifieke functie of sector waarin een jonge ambtenaar zijn carrière start? Zo maak je ambtenaren mobieler en vermijd je dat ze uitgeblust raken doordat ze een andere job binnen de overheid kunnen doen. (Koen Albers, Putte)

BRUSSEEL: Dat is het overwegen waard. Zijinstromers in het onderwijs zijn zeer belangrijk. Het omgekeerde geldt ook: ervaren leerkrachten beseffen het niet altijd, maar hun knowhow is zeer bruikbaar in andere sectoren. Maar natuurlijk heb je voor elke sector bepaalde vaardigheden nodig. Iemand uit de administratie die in het onderwijs wil stappen, zal zich moeten bijscholen. Ik ben voorstander van mobiliteit en flexibiliteit: er moeten muren gesloopt worden. Maar dit kun je net zo goed bereiken met contracten van onbepaalde duur, er is geen vaste benoeming voor nodig.

Zal de afschaffing van de vaste benoeming er niet voor zorgen dat ervaren leerkrachten sneller kiezen voor de privésector in plaats van zich te heroriënteren binnen het onderwijs als directeur of mentor? (Ruben Mottart, Machelen)

BRUSSEEL: Waarom zou iemand zijn kans niet mogen wagen in de privésector? Daar mogen we niet bang voor zijn. Heroriëntering is zeker belangrijk, want leerkrachten hebben zinvolle ervaring voor andere functies. Maar de juiste persoon moet op de juiste plaats zijn.
Een leerkracht die geen voldoening meer krijgt uit het lesgeven, is niet per se geschikt als directeur. Soms kies je beter voor een goede people manager uit de privésector die zich grondig bijschoolt op pedagogisch vlak en kan die leerkracht floreren op het ministerie van
Onderwijs.

Ik sta fulltime in het onderwijs en voor mij mag de vaste benoeming afgeschaft worden. Maar dan wil ik ook genieten van extralegale voordelen zoals een smartphone, laptop of bedrijfswagen. En voor u zegt dat we toch veel verlof hebben: vanaf dat moment zou ik mijn werk liever niet mee naar huis nemen. (Paul Mertens, Grobbendonk)

BRUSSEEL: Uiteraard moet er voldoende in de plaats komen. Leraren werken hard. Ik heb zelf in het vak gestaan en ik werkte vaak zeven dagen op zeven. Daarom vind ik die vaste benoeming maar een magere beloning, een degelijk arbeidscontract lijkt me beter. Extralegale voordelen zijn een mogelijkheid, maar ik denk vooral aan stimulansen waarbij leerkrachten de kans krijgen om zich bij te scholen en bijvoorbeeld een ander vak te geven.

In bijlage kunt u het artikel zoals gepubliceerd in Knack van 6 april 2016 terugvinden.