De toekomst van de stad

De laatste weken woeden opnieuw hevige discussies over de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en over de inschrijvingscriteria. Tal van ouders zien de naam van hun kindje op wachtlijsten. Demografen wijzen ons op een groeiende bevolking. Één ding staat vast: er zijn nu al plaatsen tekort in de scholen, investeringen mogen niet uitgesteld worden, ook al is er weinig budget. Misschien kan de politiek haar prioriteiten herbekijken? We hebben minstens 15000 extra plaatsen nodig in onze regio. De Franstalige gemeenschap beloofde alvast 4000 nieuwe plaatsen. Maar als we de Brusselse verhoudingen van vandaag willen behouden en de vrije onderwijskeuze willen respecteren, moeten er in het Nederlandstalig onderwijs dringend 1000 plaatsen bijkomen. We hopen dat de Vlaamse minister van Onderwijs snel over de brug komt.

Open Vld zal blijven hameren op het belang van het Nederlandstalig onderwijs en de kennis van het Nederlands in de hoofdstad. Het is bovendien absurd dat Nederlandstalige ouders naar de rand buiten de stad zouden moeten trekken met hun schoolgaande kinderen. Het is al even ondenkbaar dat je kinderen weigert in te schrijven op basis van hun afkomst. Helaas is niet iedereen het eens over die hoogdringendheid. Sommige politici stellen wel mooie vrijetijdsprojecten voor in de Vlaamse kranten, uit zogenaamde bezorgdheid voor de Brusselse jeugd, maar met onderwijs wordt getalmd.

De Vlaamse politici kunnen zich toch niet permitteren te klagen dat er in Brussel te weinig mensen zijn die Nederlands kunnen en tegelijk weigeren te investeren in onze scholen? De belangrijkste uitdaging blijft: zorgen voor voldoende en tegelijk kwalitatief hoogstaand onderwijs. De Franstalige en Vlaamse gemeenschap moeten meer middelen voor onderwijs vrijmaken en samen met de inrichtende machten van het onderwijs hun verantwoordelijkheid opnemen: nieuwe scholen bouwen, meer leerkrachten aantrekken, uitwisseling van taalleerkrachten promoten, kinderen met leerproblemen beter ondersteunen, het spijbelprobleem aanpakken, …

Anderlecht is trouwens één van die gemeenten die de komende jaren sterk zal verjongen, naast Molenbeek en Schaarbeek. Ook de gemeenten kunnen hun steentje bijdragen en ik hoop dat ze dit ook zullen doen. Ik weet dat goed onderwijs veel centen kost. Maar wat betaalt de gemeenschap aan de hoge werkloosheid en de daaruit voortvloeiende criminaliteit? De toekomst van Anderlecht en heel Brussel veiligstellen, betekent een goede school voor elk kind, in elke wijk. Er is geen tijd meer te verliezen!