De Europese Dag van de Talen – Open Vld pleit voor meertaligheid!

De Europese Commissie viert de Europese Dag van de Talen, 26 september, dit jaar bijna een week lang. Het belangrijkste onderdeel wordt een conferentie over talen leren op jonge leeftijd en een paneldiscussie over meertaligheid. Ook worden er meertalige activiteiten georganiseerd die specifiek op kinderen in Brussel zijn gericht.

De Europese Commissie viert de Europese Dag van de Talen, 26 september, dit jaar bijna een week lang. Het belangrijkste onderdeel wordt een conferentie over talen leren op jonge leeftijd en een paneldiscussie over meertaligheid. Ook worden er meertalige activiteiten georganiseerd die specifiek op kinderen in Brussel zijn gericht.

Beide Open Vld volksvertegenwoordigers juichen dit initiatief en de keuze van thema’s toe: “Brussel heeft nood aan een ruimere kijk op taal. Wij ijveren voor meer meertalig onderwijs in Brussel en voor de erkenning van het Engels als onthaaltaal binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Reeds in 2008 dienden de toenmalige Open Vld volksvertegenwoordigers Sven Gatz, Stern Demeulenaere en Margriet Hermans een voorstel van decreet in met betrekking tot meertalig onderwijs. “We zijn van plan dit voorstel opnieuw op tafel te leggen. In de Europese context verwijzen wij hierbij ook naar de richtlijn en het actieplan gebaseerd op de doelstellingen van Lissabon en Barcelona, waarin vooropgesteld wordt dat iedere Europeaan naast zijn moedertaal nog minstens twee andere Europese talen kent”, stelt Ann Brusseel, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

De kennis van het Nederlands moet uiteraard verzekerd blijven. “In Brussel (en ook in andere grote steden in Vlaanderen)is de achtergrond van de leerlingen zeer divers en de taalwetgeving heeft er een grotere impact. Daaruit volgt dat, in het bijzonder ook in een grootstedelijke context, het Nederlandse taalvaardigheidonderwijs voorrang heeft en dat ieder project ter bevordering van de meertaligheid in deze context daaraan complementair moet zijn”, verduidelijkt Sven Gatz, Open Vld fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

De Brusselse Open Vld kijkt uit naar de conclusies van de conferentie en zal later dit najaar een studiedag over het thema meertalig onderwijs organiseren.