Commissie Buitenlandse keurt resolutie betreffende het ondersteunen van het Baskisch vredesproces goed

In de commissie Buitenlands beleid werd het voorstel van resolutie betreffende het ondersteunen van het Baskisch vredesproces unaniem goedgekeurd. Dit voorstel wil het hernieuwde vredesproces in Baskenland ondersteunen.

In de commissie Buitenlands beleid werd het voorstel van resolutie betreffende het ondersteunen van het Baskisch vredesproces unaniem goedgekeurd. Dit voorstel wil het hernieuwde vredesproces in Baskenland ondersteunen.

Dit voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering:
1° de Spaanse en Baskische Regering op te roepen en aan te moedigen om het vredesproces constructief mee vorm te geven;
2° op diverse Europese fora (diverse organen van de Europese Unie, het netwerk van Europese Regio’s met Wetgevende Bevoegdheid REGLEG enzovoort) de steun aan het Baskisch vredesproces onder de aandacht te brengen;
3° daarbij aandacht te hebben voor een vreedzaam proces, voor de toepassing van alle (individuele en collectieve) mensenrechten, burgerrechten en politieke rechten;
4° de Federale Regering te vragen hetzelfde te doen;
5° initiatieven te nemen om de banden tussen Vlaanderen en Baskenland verder uit te bouwen en te versterken.

Lees hier het verslag van de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende het ondersteunen van het Baskisch vredesproces.