Co-schoolschap vanaf volgend schooljaar onmogelijk

Vorig jaar ondervroeg Ann Brusseel minister Smet over de problematiek van het co-schoolschap. Toen bleek uit het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat dat conflicten tussen gescheiden ouders steeds vaker de school binnen dringen, met  in een aantal extreme gevallen co-schoolschap (per ouder een andere school) tot gevolg.

Vorig jaar ondervroeg Ann Brusseel minister Smet over de problematiek van het co-schoolschap. Toen bleek uit het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat dat conflicten tussen gescheiden ouders steeds vaker de school binnen dringen, met  in een aantal extreme gevallen co-schoolschap (per ouder een andere school) tot gevolg.

Vervolgens deed minister Smet een rondvraag bij de scholen, waaruit bleek dat er vorig schooljaar minstens 17 leerlingen in twee verschillende scholen school liepen en dat scholen meer en meer met de vraag geconfronteerd werden.

Vermits co-schoolschap zeer nadelig is voor de rechten van het kind werd er aan het nieuwe inschrijvingsdecreet dat vorige week in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd een clausule toegevoegd die scholen het recht geeft een inschrijving te weigeren 'als die tot doel heeft of er in de feiten toe leidt dat de betrokken leerling afwisselend naar verschillende scholen zal gaan'. Dit decreet gaat op 1 september 2012 in, maar nu al is een rondzendbrief naar de scholen vertrokken, met het advies om co-schoolschap te weigeren.

Ann Brusseel: "Ik ben blij dat er met deze nieuwe regelgeving een eind komt aan de praktijk waarbij kinderen van gescheiden ouders naar twee verschillende scholen gaan, want dit is absoluut niet in het belang van het kind."