Capaciteitstekort Brusselse kinderopvang aanpakken!

Het recente decreet kinderopvang, goedgekeurd in de vorige bestuursperiode, voorziet in strengere taalvoorwaarden voor kinderdagverblijven in Brussel. Vroeger bestonden geen dergelijke voorwaarden en zochten veel Franstalige crèches erkenning bij Kind en Gezin, omdat de voorwaarden van K&G soepeler waren dan deze van hun Franstalige tegenhanger. Nu is het dus zo dat de verantwoordelijke van de crèche en minstens 1 verzorgende het Nederlands machtig moeten zijn. Volgens de cartografie van Brussel zijn minstens 3.000 van de 7.300 plaatsen die onder toezicht staan van of erkend en gesubsidieerd waren door Kind en Gezin de facto Franstalig. Het gevolg is dus dat veel kinderdagverblijven nu of kiezen voor een andere erkenning, of de nieuwe taalregeling toepassen en Nederlands leren. Helaas is er ook nog een derde gevolg van de nieuwe regelgeving: sommige crèches sluiten. Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel heeft daarom Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, ondervraagd over de capaciteit van de Brusselse kinderopvang.

Tussen november 2013 en augustus 2014 sloten volgens Brussels staatssecretaris Bianca De Baets 26 zelfstandige kinderopvanginitiatieven, goed voor 407 plaatsen. Tegelijk zijn er 11 voorzieningen gestart, goed voor 244 kindplaatsen. Daarnaast hebben 13 kinderdagverblijven (265 plaatsen) aangekondigd over te stappen naar ONE (office de la naissance et de l’enfance) omdat ze geen Nederlands praten. Van 18 voorzieningen was in augustus al duidelijk dat ze zich zouden gaan bijscholen in het Nederlands (548 plaatsen). Van 24 locaties, goed voor 355 kindplaatsen, die geen bewezen kennis van het Nederlands hebben, is er nog geen duidelijkheid of ze overstappen naar ONE of alsnog inspanningen zullen doen om aan de taalvereisten te voldoen.

De minister bevestigde deze cijfers, maar gaf aan dat er nog onduidelijkheid is over het reële aantal plaatsen in de Nederlandstalige kinderopvang. Tegelijk beseft de minister dat er nood is aan extra plaatsen. “Het is goed dat de Vlaamse regering de ambitie koestert om in Brussel de nodige steun te geven aan nieuwe initiatieven in de kinderopvang, want de demografische groei vereist een sterke investering in zorg. Er moeten maar liefst 4000 plaatsen bijkomen, dat is een pak. Er moet nu wel dringend werk van gemaakt worden, met verschillende financieringsformules en best ook met een aanpassing van de regelgeving, die nu heel complex is en pakken administratieve last oplevert aan de kinderdagverblijven.”, aldus Ann Brusseel.