Capaciteitsprobleem Nederlandstalige kinderopvang Brussel

Ann Brusseel vroeg de cijfers op voor de Nederlandstalige voorschoolse kinderopvang in Brussel voor 2010.


ERKENDE SECTOR
• Erkende (en gesubsidieerde kinderdagverblijven) : 2235
• Diensten oor onthaalouders: 34
• Lokale dienstenvoorschoolse opvang: 28


MET ATTEST VAN TOEZICHT
• Zelfstandige kinderdagverblijven: 4990
• Zelfstandige onthaalouders: 205
Totaal: 7492

Ann Brusseel vroeg de cijfers op voor de Nederlandstalige voorschoolse kinderopvang in Brussel voor 2010.


ERKENDE SECTOR
• Erkende (en gesubsidieerde kinderdagverblijven) : 2235
• Diensten oor onthaalouders: 34
• Lokale dienstenvoorschoolse opvang: 28


MET ATTEST VAN TOEZICHT
• Zelfstandige kinderdagverblijven: 4990
• Zelfstandige onthaalouders: 205
Totaal: 7492

Ann Brusseel: Als we de cijfers van 2010 vergelijken met deze van de voorbije jaren en dan zien we in totaal een lichte vooruitgang. Maar het aantal zelfstandige onthaalouders gaat er op achteruit. Ik vrees dat de vooruitgang onvoldoende zal zijn om tegemoet te komen aan de stijgende vraag – ten gevolge van het stijgende geboortecijfer. Als de Vlaamse regering (cfr. beleidsnota Brussel) onze hoofdstad opnieuw populair wil maken bij jonge Vlaamse gezinnen, dan moet er ook aan extra capaciteit in de Nederlandstalige kinderopvang gedacht worden."

Lees hier het volledig verslag van SV 305 Nederlandstalige kinderopvang Brussel.