Brusselse regering investeert zelf in scholenbouw

Vorige week kwam de Taskforce Brussel samen. Het capaciteitsprobleem in het Brussels onderwijs stond bovenaan de agenda. Naar aanleiding van deze vergadering besloot de Brusselse regering om het plaatstekort in het basisonderwijs aan te pakken door zelf klasjes te bouwen. Daarvoor zou het de 9 miljoen euro die eerder bestemd waren voor het crècheplan gebruiken. Omdat het Vlaams Komitee voor Brussel bij het Grondwettelijk Hof een klacht heeft ingediend tegen het Gewest, kan het Brussels Gewest voorlopig niet investeren in crèches. Daarom werd ervoor gekozen om dat geld, dat hoe dan ook bedoeld was om de gevolgen van de bevolkingsexplosie het hoofd te bieden, te gebruiken voor extra scholen.

Volgens de N-VA overschrijdt de Brusselse regering haar bevoegdheid. Minister-president Charles Picqué meent dat het Gewest mogelijk wel eenmalig scholen kan bouwen om een noodtoestand op te lossen. Aanleiding voor een debat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Ann Brusseel riep op tot realisme:” Ik wil me hier niet opwerpen als de pleitbezorger van minister-president Picqué, maar laten we toch wat voorzichtig zijn met wat we zomaar beweren over de minister-president van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het is niet verboden dat een overheid een ondersteunende of faciliterende beslissing neemt, en dat in het belang van de kinderen. Het Brusselse Gewest heeft ook helemaal niet gezegd dat de Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid niet neemt in dezen. Ik vind echter niet dat we verbaasd moeten zijn dat het Brusselse Gewest een beslissing heeft genomen. Er was immers een taskforce opgericht. Minister, u was het daarmee eens. Ik zie eigenlijk geen grote contradictie ter zake. U was zelf blij met de coördinerende functie van minister-president Picqué in die taskforce. Dan moet u nu ook niet klagen.

Wat is mijn inziens echter het grote probleem? Men is geld gaan weghalen bij het crècheplan, omdat er een klacht was gekomen van het Vlaams Komitee voor Brussel, zoals daarnet werd gesteld. Het Vlaams Komitee voor Brussel klaagt omdat er wijzigingen zijn aangebracht met betrekking tot het crècheplan, of omdat het Brusselse Gewest een beslissing heeft genomen met betrekking tot de crèches. Dat geld wordt dan gedeeltelijk voor iets anders gebruikt, en wie klaagt nu opnieuw? De N-VA. Ik denk dus dat binnen de Vlaamse Regering nog wel een woordje moet worden gesproken…”

Door de enorme demografische uitdagingen waarvoor Brussel staat is het noodzakelijk dat er EN extra plaatsen in de kinderopvang EN extra plaatsen in het onderwijs bijkomen!

Lees hier het verslag van de volledige discussie.