Brussel heeft nood aan een holebiplan!

Het afgelopen jaar kwam homofoob geweld helaas meer dan eens in het nieuws. Vooral in de grootsteden blijkt homofoob en gendergebonden geweld een ernstig probleem te zijn. Open Vld-parlementsleden Khadija Zamouri en Ann Brusseel vroegen meermaals naar een overleg tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap voor een gecoördineerde aanpak in Brussel om iets aan de thematiek te doen.
Er worden reeds tal van initiatieven genomen door verschillende ministers. Zo werken de Ministers Milquet en Turtelboom aan een actieplan rond gaybashing. Minister Smet tracht vanuit zijn bevoegdheid onderwijs de holebi- en genderthematiek aan te kaarten.

Voor Open Vld mag het best verder gaan. De volksvertegenwoordigers dienden een motie in in het Vlaams Parlement over de strijd tegen homofobie in en via het onderwijs. Daarin vragen zij aan de Vlaamse Regering om een totaalplan met actiepunten voor de scholen uit te werken dat specifiek gericht is op het bespreekbaar maken van het holebithema.

“Bijscholing over homofobie, racisme en genderstereotiep gedrag voor alle leerkrachten in het onderwijs is noodzakelijk”, zegt Vlaams parlementslid Ann Brusseel. “En ook de instellingen voor lerarenopleiding moeten werk maken van een integraal diversiteitsbeleid dat alle kandidaat-leerkrachten leert hoe komaf te maken met homofobie, racisme en seksisme.”

De rol van leraars is immers cruciaal. Een brochure ‘Homofobie op school’ is too little, too late. Homoseksualiteit moet al in de derde graad van de lagere school ter sprake worden gebracht. Er moet in de lessen gepraat worden als het ertoe doet. Niet zomaar één thema-uurtje, maar in de lessen biologie, geschiedenis, talen, … Leerkrachten en kandidaat-leerkrachten moeten zich bewust worden van de invloed van het voortdurend gebruiken van stereotiepen op vlak van gender en seksualiteit. Denk maar aan de vele liedjes, boeken en ander didactisch materiaal, waarin meisjes altijd op een man verliefd worden (liefst een prins) en beiden ook blank zijn. Niet alle kinderen groeien op met een mama en een papa. Leerlingen kunnen maar beter leren dat jongens ook op jongens kunnen verliefd worden en dat meisjes niet verondersteld worden om graag het huishouden te doen.

De motie bepleit dus dat de Vlaamse Regering scholen ondersteunt in de investering in leermateriaal dat de reële diversiteit van de samenleving weerspiegelt. “En daarbij mag Brussel zeker niet vergeten worden”, meent Vlaams parlementslid Khadija Zamouri; “Afspraken maken met de Franse gemeenschap inzake het doorbreken van heteronormativiteit en genderstereotypen en het integreren van diversiteit in de schoolcultuur en de beeldvorming in het leermateriaal is broodnodig om tot een gecoördineerde aanpak voor het volledige onderwijs in Brussel te komen”.

Daarom ook een warme oproep naar de Franse Gemeenschap om samen de handen in elkaar te slaan en homofobie, racisme en genderstereotiep gedrag geen kans te geven in onze hoofdstad en in het ganse land.

Lees hier het verslag van de parlementaire discussie van 24/05/2012

Lees hier de tekst van de motie.

Lees hier het artikel in Zizo magazine