Brussel heeft nood aan een goed crècheplan

De city boom doet de nood aan kinderopvang in Brussel exploderen. Brussel zal tegen 2020 56.243 kinderen onder de 3 jaar tellen. Dat is een toename van 8.400 kinderen in 12 jaar tijd. De voorbije jaren werden al inspanningen geleverd, maar er is nog een groot plaatstekort. Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel pleit voor een plan op lange termijn en een dringende uitbreiding van de zelfstandige sector.

De city boom doet de nood aan kinderopvang in Brussel exploderen. Brussel zal tegen 2020 56.243 kinderen onder de 3 jaar tellen. Dat is een toename van 8.400 kinderen in 12 jaar tijd. De voorbije jaren werden al inspanningen geleverd, maar er is nog een groot plaatstekort. Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel pleit voor een plan op lange termijn en een dringende uitbreiding van de zelfstandige sector.

Uit de Cartografie studie van de Universiteit Gent blijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondanks de verhoogde inspanningen in de voorbije jaren (10 procent meer erkende en gesubsidieerde plaatsen) nog steeds met een groot plaatstekort kampt.

Ann Brusseel: “Momenteel zijn er nog ruim 600 Nederlandstalige plaatsen tekort om de Barcelona-norm en de Brussel-norm te halen. Wil de Vlaamse Regering, rekening houdend met de eerder aangehaalde sterke demografische groei, tegen 2020 het streefcijfer van 50 % bezettingsgraad (Pact 2020-norm) halen, dan dienen er 4.551 extra Nederlandstalige plaatsen bij te komen. Dat komt neer op een groei van 455 plaatsen per jaar. Om enkel maar de Barcelona-norm te blijven halen dienen ruim 1.600 plaatsen gecreëerd te worden, hetzij 160 per jaar.’

Open Vld Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel interpelleerde Minister Vandeurzen deze namiddag over deze problematiek. Zij is uiteraard blij met de 255 extra beloofde plaatsen, maar dit is onvoldoende!

Ann Brussel: “Ik pleit voor een lange termijn planning. Uiteraard is de Brusselse situatie complex en is er nood aan overleg tussen de Gemeenschappen en de lokale overheden. De noden moeten per wijk in kaart gebracht worden, zodat er plaatsen en voorzieningen kunnen bijkomen daar waar de nood het hoogst is. Brussel heeft in de eerste plaats nood aan voldoende gesubsidieerde, toegankelijke en dus betaalbare opvangplaatsen gezien het groter aantal kansarmen en éénoudergezinnen.”

“Daarnaast is ook een uitbreiding van de zelfstandige sector aan de orde. Uit recente cijfers, die ik opvroeg in een schriftelijke vraag, blijkt dat het aantal zelfstandige onthaalouders met een attest van toezicht van Kind & Gezin in Brussel daalt. In 2008 waren er nog 240, in 2010 daalde dit naar 205, aldus Ann Brusseel.