Brusseel vraagt verslagfiches actieplannen levenslang wonen

Actieplannen toegankelijkheid – Levenslang wonen

In juli 2008 werden in het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid zes actieplannen voor het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed voor de periode 2008-2009 ingediend.

Deze actieplannen hadden allen tot doel de toegankelijkheid te verbeteren.

Twee van die actieplannen over levenslang wonen vielen onder de verantwoordelijkheid van het departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed).

Actieplannen toegankelijkheid – Levenslang wonen

In juli 2008 werden in het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid zes actieplannen voor het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed voor de periode 2008-2009 ingediend.

Deze actieplannen hadden allen tot doel de toegankelijkheid te verbeteren.

Twee van die actieplannen over levenslang wonen vielen onder de verantwoordelijkheid van het departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed).

Het gaat om de actieplannen:

Vlaamse ontwerpgids levenslang wonen – promotie en sensibilisatie van levenslang wonen.

Informatie- en sensibilisatieprojecten levenslang wonen.

Van deze twee actieplannen zijn echter geen verslagfiches in de bundel opgenomen.

Deze twee actieplannen hadden beide als strategische doelstelling “het nastreven van een integrale toegankelijkheid, wat betekent dat alle voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen”. Het eerste actieplan heeft als operationele doelstelling “het uitwerken van een geactualiseerde ontwerpgids ‘levenslang wonen’, het aanmaken van informatiemateriaal en het informeren en sensibiliseren naar een ruim publiek.” De operationele doelstelling van het tweede actieplan is “informatieverstrekking en sensibiliseren over het concept en de toepassing van levenslang wonen”.

Evaluatie?

Ann Brusseel: "Ik wou vooral weten waarom er geen verslagfiche voor deze twee actieplannen werd opgenomen in de bundel en of alle verwachte resultaten werden bereikt. Ik ben dan ook blij dat uit de verslagfiches blijkt dat de output voor beide actieplannen ruimschoots werd gerealiseerd. Het is belangrijk dat mensen goed worden geïnformeerd en gesensibiliseerd over het concept van levenslang wonen en dat dit integraal deel uitmaakt van onze maatschappij. "

Lees hier het volledige verslag van de schriftelijke vraag (SV 479) rond de actieplannen toegankelijkheid samen met de verslagfiches voor de twee actieplannen rond "levenslang wonen".