Brusseel vraagt verslagfiche actieplan toegankelijkheid – huisvestingsconsulent

Cursus huisvestingsconsulent

Het actieplan "Cursus huisvestingsconsulent" had als strategische doelstelling “het nastreven van een integrale toegankelijkheid, wat betekent dat alle voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen”. De operationele doelstelling is sensibiliseren

Blijkbaar was het ontbreken van de verslagfiche te wijten aan een verwarring en bestaat er geen verslagfiche voor dit actieplan.

Cursus huisvestingsconsulent

Het actieplan "Cursus huisvestingsconsulent" had als strategische doelstelling “het nastreven van een integrale toegankelijkheid, wat betekent dat alle voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen”. De operationele doelstelling is sensibiliseren

Blijkbaar was het ontbreken van de verslagfiche te wijten aan een verwarring en bestaat er geen verslagfiche voor dit actieplan.

Resultaten actieplan?

De minister stelt in haar antwoord dat de verwachte outputresultaten werden bereikt.

Hieronder geef ik het antwoord van de minister weer voor wat betreft de output van dit actieplan.

Wonen van ouderen

Op de vijf provinciale vormingsdagen voor de cursusmodule “wonen van ouderen” eind 2008 werd over toegankelijkheid een bijdrage geleverd door de vzw Enter, erkend door Gelijke Kansen Vlaanderen als het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. De vzw Enter heeft in 2008 in het kader van de open oproep van de minister van wonen rond het concept Levenslang Wonen de Ontwerpgids Levenslang Wonen geactualiseerd. De projectopdracht van Enter omvatte naast de actualisatie van de ontwerpgids ook het leveren van promotie en informatie, sensibilisering rond het thema en adviesstructuurvorming. De bijdrage van de vzw Enter bestond uit een toelichting over het concept meegroeiwonen (voorheen “levenslang wonen”), over een nieuwe website over meegroeiwonen en over de nieuwe ontwerpgids meegroeiwonen.

De organisatie van de cursusmodule “wonen van ouderen” voor een publiek van gemeenten, OCMW’s, SVK’s en SHM’s werd in de provincie Antwerpen gecombineerd met een driedaagse woonhappening voor een doelpubliek van architecten en particulieren.

Door het sensibiliseren van gemeentelijke huisvestingsambtenaren via de cursusmodule “wonen van ouderen” krijgen de concepten rond toegankelijkheid, aanpasbaar bouwen, meegroeiwonen en levenslang wonen meer ingang en uitwerking in het lokaal huisvestingsbeleid. Een van de concrete gevolgen is dat hierover meer en beter kan gecommuniceerd worden naar de burgers via de gemeentelijke woonloketten of de gemeentelijke informatieambtenaren. Concrete effecten zijn echter niet meetbaar aangezien de doelstelling van de cursus bestaat uit het informeren en sensibiliseren van de lokale huisvestingsambtenaren en -actoren.

De laatste module van de cursus huisvestingsconsulent werd in mei 2009 gegeven. Die cursus is inmiddels vervangen door een vormingsaanbod lokaal woonbeleid waarin het thema “toegankelijkheid” als zodanig niet meer aan bod komt.

Ann Brusseel: "Ik snap dit niet zo goed, het kan toch niet dat toegankelijkheid, levenslang wonen, aanpasbaar bouwen, meegroeiwonen,… niet langer aan bod komen in het vormingsaanbod lokaal wonen. Ik zal de minister hier dan ook nog over ondervragen."

Lees hier het  volledige verslag van deze parlementaire vraag (SV 481).