Brusseel vraagt verslagfiche actieplan Open Access VDAB

Doelstellingen Open Access – VDAB

De bedoeling van ‘Open Access’ was om op zoek te gaan naar een systeem of systemen die de klant toelaten zijn parcours als werkzoekende volledig virtueel af te leggen, vanaf de inschrijving tot de tewerkstelling. Dit zou het gebruik inhouden van video (interview), podcasts, ipod, gsm, hr-xml-uitwisseling en aangepaste multimedia tools.

Doelstellingen Open Access – VDAB

De bedoeling van ‘Open Access’ was om op zoek te gaan naar een systeem of systemen die de klant toelaten zijn parcours als werkzoekende volledig virtueel af te leggen, vanaf de inschrijving tot de tewerkstelling. Dit zou het gebruik inhouden van video (interview), podcasts, ipod, gsm, hr-xml-uitwisseling en aangepaste multimedia tools.

Onderzoeksproject

De verslagfiche ontbreekt in de bundel omdat de VDAB in dit project geen cruciale rol heeft ingenomen en de effecten van dit project uiterst minimaal waren. Het was eerder een onderzoeksproject om op zoek te gaan naar voorbeelden in het buitenland die inspirerend voor de VDAB kunnen zijn. Ook was het de bedoeling onze expertise ten dienste te stellen van de andere deelnemende landen aan het project.

De uiteindelijke output is een ‘prototype’ dat door de partners van het project werden uitgewerkt. Dit prototype bevatte enerzijds een beheer van klantendata (zoals de inschrijving als werkzoekende, ingeven van cv’s, …) en multimediale toepassingen zoals bijvoorbeeld videoconferentie-tools. De VDAB onderzocht in welk opzicht dit prototype ingepast kan worden in onze eigen systemen. De VDAB heeft er niet voor gekozen om dit prototype verder uit te werken. Enerzijds bood de toepassing van het klantenbeheer geen meerwaarde in vergelijking met de systemen die toen (en zeker nu) in gebruik zijn. Anderzijds waren de multimediale toepassingen te duur of namen ze teveel bandbreedte in.

Ann Brusseel: "De oorspronkelijke opzet van het Open Access actieplan werd dus verworpen, maar toch zijn er positieve zaken naar voor gekomen uit dit onderzoeksproject."

Implementatie van andere toepassingen door de VDAB

videosollicitatie

Ondanks het feit dat het prototype niet geïmplementeerd is bij de VDAB, heeft de VDAB ondertussen al wel heel wat know-how verzameld en andere toepassingen geïmplementeerd. Zo zet de VDAB nu video in de dienstverlening in. Werkende en niet-werkende werkzoekenden kunnen hun CV via een video inspreken (het video cv): http://vdab.be/cvfilmpje.shtml

on-line vacatures via smartphone

Ook zet de VDAB al uitgebreid in op toepassingen op GSM’s die internetverbinding hebben (smartphones). Via deze toepassing kunnen klanten vacatures raadplegen, VDAB-reportages (VDAB-tv) en beroepenfilmpjes bekijken: http://vdab.be/mobidtv/

e-learning

In loopbaanbegeleiding zijn ook de eerste stappen gezet voor een e-learning tool, die specifiek wordt ontwikkeld voor mensen die zich moeilijker naar een loopbaanbegeleidingscentrum kunnen verplaatsen omwille van fysieke toegankelijkheidsproblemen en omwille van andere randvoorwaarden (bijvoorbeeld alleenstaande ouders). Het zal een pakket zijn dat toelaat om online loopbaancoaching uit te voeren. Dit houdt in dat de klant zich éénmaal verplaatst naar het loopbaancentrum voor een kennismakingsgesprek, waarbij hij de uitleg en ondersteuning (technische instructies) meekrijgt om vervolgens een online traject verder te zetten. Van thuis uit kan de klant vanaf dan via webcam en headset, eventueel via chatten en e-mail verder de coaching voortzetten. Dit zijn nog steeds gesprekken op afspraak tussen coach en klant, maar met de fysieke afstand die overbrugd wordt via de cyberweg.

Lees hier het volledig verslag van deze parlementaire vraag (SV 604) + de verslagfiche voor dit actieplan.