Brusseel vraagt Smet naar evaluatie campagne “Zeg het hem zelf”

Evaluatie Zeg het hem zelf-campagne

Ann Brusseel: "Ondertussen is de 'Zeg het hem zelf-campagne' afgelopen. Ik wou van de minister weten hoeveel mensen zich via de website aangemeld hebben en hoe de gestelde vragen (via de website en tijdens de ontmoetingsdagen) werden opgevolgd. Ik wou ook weten hoe de minister de hele campagne evalueert en welke suggesties hij meeneemt in zijn beleid."

Evaluatie Zeg het hem zelf-campagne

Ann Brusseel: "Ondertussen is de 'Zeg het hem zelf-campagne' afgelopen. Ik wou van de minister weten hoeveel mensen zich via de website aangemeld hebben en hoe de gestelde vragen (via de website en tijdens de ontmoetingsdagen) werden opgevolgd. Ik wou ook weten hoe de minister de hele campagne evalueert en welke suggesties hij meeneemt in zijn beleid."

Ann Brusseel: "Voor de echte evaluatie is het nog afwachten op het eindrapport dat eerstdaags beschikbaar zal zijn. Ik ben alvast benieuwd naar de conclusies en vooral naar de impact van deze campagne op het beleid van de minister. Zal hij rekening houden met de bemerkingen van de leerkrachten, leerlingen en ouders? Nu wordt zijn visienota over de hervorming van het secundair onderwijs niet gedragen door het veld. Als een minister door het land trekt om naar de aanbevelingen van de scholen te gaan luisteren, is het logisch dat hij zijn plannen daarna bijstuurt. Anders was het cabaret."

Lees hier het volledige verslag van de schriftelijke vraag (SV 557) over de evaluatie van de Zeg het hem zelf campagne.