Brusseel vraagt Smet naar actieplan competentieontwikkeling bij onderwijspersoneel in bepaalde verlofstelsels

Ann Brusseel: "Tijdens de vorige legislatuur werd er een nota overgemaakt aan minister Vandenbroucke in verband met de bedreiging beroepsziekte / moederschapsbescherming, met de bedoeling het standpunt van de minister te kennen. Er is daar echter nooit reactie op gekomen. Er werd ook geen actie ondernomen omtrent de meetindicator 'vrijwilligerswerk voor personeelsleden in ziekteverlof'. Er is ook geen communicatie geweest rond de meetindicator 'vorming tijdens ziekteverlof'. De vooropgestelde communicatie-acties die in 2009 moesten doorgaan, zijn niet gerealiseerd. Ik wou van minister Smet welke acties hij hiervoor ondernam."

Uit het antwoord van de minister blijkt dat hij rond het specifieke actieplan competentieontwikkeling in verlofstelsels nog geen verdere acties ondernomen of gepland heeft.  Hij heeft wel een werkgroep ‘geïntegreerd gezondheidsbeleid’ opgericht, waarbinnen de sociale partners, de administratie en het kabinet problematieken die verband houden met ziekte en verminderde geschiktheid zullen aanpakken. Dit is de zoveelste 'werkgroep'. Eigenlijk werd al veel input gegeven via het actieplan, volstaat dit niet? Ik kijk hoopvol uit naar operationele conclusies van de werkgroep.

Lees hier het volledig verslag van de parlementaire vraag (SV 550) over de competentieontwikkeling van onderwijspersoneel in bepaalde verlofstelsels.